Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren (1961–1989)

Berlinmuren blev en symbol för splittring och förtryck och delade inte bara staden utan splittrade också många familjer.

Historia

Nyckelord

Berlinmuren, Berlin, vägg, Västberlin, Östberlin, Västtyskland, Östtyskland, det kalla kriget, stormakt, symbol, Ram, huvudstad, kommunism, socialismen, öst, Väst, blockad, Berlin blockad, betongvägg, vakttorn, förtryck, Tyskland, historia, symbolisk, förtryckta

Relaterade objekt

Frågor

 • När grundades Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland)?
 • När grundades Tyska demokratiska republiken (Östtyskland)?
 • Vilken av de allierade hade inte någon sektor i Berlin?
 • När inträffade Berlinblockaden?
 • Vem inledde blockaden mot Berlin?
 • Hur lyckades USA och dess allierade upprätthålla leveranser till det avskurna Västberlin?
 • Vilken del av Berlin omgavs av Sovjetunionen under blockaden?
 • Ange hur många sektorer de allierade delade upp Berlin i.
 • Vilket land tog kontrollen över Västberlin?
 • Vad kallas perioden som präglades av skarpa motsättningar mellan öst (främst Sovjetunionen) och väst (främst USA) utan några direkta militära insatser?
 • När grundades Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO)?
 • Vilken funktion har NATO?
 • När grundades Warszawapakten?
 • Vilken funktion hade Warszawapakten?
 • Vilken av nedanstående händelser ägde INTE rum under kalla kriget?
 • Vilken viktig aktör i kalla kriget dog år 1953?
 • Hur betraktades Västtysklands inträde i NATO av det sovjetiska ledarskapet?
 • Vad hände under året då Västtyskland gick med i NATO?
 • När gick Västtyskland med i NATO?
 • Vad var den främsta anledningen till att Berlinmuren byggdes?
 • Vilket år byggdes Berlinmuren?
 • Är det sant att några personer lyckades fly till Västberlin genom muren?
 • Är det sant att Berlinmuren byggdes runt Östberlin?
 • Är det sant att Berlinmuren splittrade många familjer?
 • Är det sant att Berlinmuren saknade gränsövergångar?
 • Vilket år föll Berlinmuren?
 • Vilket av nedanstående exempel var INTE en del av Berlinmuren?
 • Vilket av nedanstående exempel var INTE en del av Berlinmuren?
 • Vilken färg hade den östra sidan på muren?
 • Hur hög var Berlinmuren?
 • Hur många östtyska soldater vaktade muren under en vanlig dag?
 • Vad kallades den mest kända gränsövergången mellan Öst- och Västberlin som kontrollerades av USA?
 • Vad fanns på murens västra sida?
 • På vilket sätt var det omöjligt att fly från Östtyskland genom muren?

Scener

Berlinmuren

Splittringen av Berlin: Muren

Andra världskrigets slut 1945 och de allierades seger medförde enorma förändringar för tyskarna. Landet delades i två delar och Berlin, huvudstaden i den östra delen delades in i ockupationszoner (sovjetiska, franska, amerikanska och brittiska sektorer).

En "teknisk barriär" byggdes runt sovjetzonen 1947. Splittringen av Berlin slutfördes då betongmuren runt Västberlin färdigställdes år 1961. Berlinmuren (die Berliner Mauer, die Mauer) var en uppdelningsstruktur som låg på Östberlins och den Tyska demokratiska republikens (DDR) territorium. Den omringade Västberlin, som då kontrollerades av de tidigare allierade makterna.

Muren förlorade sin funktion 1989, när förändringens vindar började blåsa och medborgare från både öst och väst för hand och med hjälp av verktyg rev ned denna symbol för splittring. Den tekniska barriären eliminerades permanent i november 1991. Några få kvarvarande delar av muren fungerar idag som minnesmärken och turistattraktioner.
En miljon euro donerades nyligen av ett japanskt tv-bolag för att plantera tiotusen körsbärsträd längs resterna av muren.

Ockupationszoner i Berlin

Berlinmurens fall i tidningen

Konstruktion

 • lyktstolpar
 • dike
 • betongvägg (3,75 m)
 • bevakningstorn
 • asfalterad väg
 • löparbana för vakthundar
 • patrullkörväg (1-2 m)
 • taggtråd (2-3 m)
 • elektriskt larmstängsel med taggtråd (2,5 m)
 • spanska ryttare
 • Västberlin
 • Östberlin

Gränsens konstruktion

Berlinmuren var en av de hårdast bevakade gränserna någonsin. Muren bevakades av gränspatruller från Grenzkommando Mitte (gränsövervakningscenter) med 2300 soldater och nästan 1000 hundar på vakt en genomsnittlig dag.
Muren var helt färdigbyggd1980-talet. Det komplexa gränsförsvarssystemet och dess närområde (på östra sidan) bestod av flera zoner. Här fanns rader med ”blomsterlådor” i betong, elstängsel eller stolpar, taggtrådsstängsel, patrullkörvägar, spanska ryttare, löparbanor för vakthundar, bevakningstorn, vägar, lyktstolpar, betongvägg och så vidare.

Längden på de olika delarna av gränsen var:
42 km, 3,6 m hög betongvägg
59 km, 3,4 m hög betongvägg
69 km, 2,9 m högt taggtrådsstängsel
114 km, elektriskt larmstängsel

Själva muren var en betongvägg som var 3,75 meter hög. Den bestod av L-formade element med släta betongrör på toppen och den var vitmålad på sidan som vette mot Östberlin. Det var barriärens sista tekniska element.

Murens västra sida blev helt täckt med graffiti genom åren. Det fanns flera gränsövergångar längs muren varav den mest kända var den amerikansk-kontrollerade Checkpoint Charlie.

Checkpoint Charlie

Promenad

Animation

Berättarröst

Efter de allierades seger i slutet av andra världskriget delades Tyskland i två delar och Berlin, huvudstaden i den östra delen delades in i ockupationszoner.

Den västra delen kontrollerades av Frankrike, USA och Storbritannien medan den östra delen hamnade under sovjetisk kontroll. Skapandet av Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland) och Tyska demokratiska republiken (Östtyskland) förvärrade ytterligare den befintliga fientligheten och maktkampen mellan de tidigare allierade, vilket ledde till kalla kriget. Ett ökande antal östtyskar invandrade till väst via Berlin.

För att förhindra ytterligare utvandring lät den östtyska regeringen bygga en teknisk barriär mellan Öst- och Västberlin som nästan helt skar av Västberlin från omvärlden. Först bestod barriären av ett taggtrådsstängsel men den förstärktes senare med flera andra element. Ett av dessa var en betongmur som blev symbolen för kalla kriget.

Muren som var färdigbyggd vid 1980-talet, separerade familjer och gjorde det omöjligt att fly till väst. Sedd från den östra sidan bestod den första zonen av det komplexa gränsbevakningssytemet som bestod av ett taggtrådsstängsel, en patrullkörväg och ännu ett stängsel. Nästa zon bestod av rader av spanska ryttare och en löparbana för vakthundar. En asfalterad, bred väg med övervakningstorn placerade med jämna mellanrum löpte genom mitten. Det fanns också lyktstolpar och ett dike längs muren.

Det sista elementet som bestod av Berlinmuren, den beryktade betongväggen, markerade en av de hårdast bevakade gränserna någonsin. Muren bevakades av gränspatruller från Grenzkommando Mitte (gränsövervakningscenter) med 2300 soldater och nästan 1000 hundar på vakt en genomsnittlig dag. Av de 268 flyktförsök som gjordes fram till 1989 slutade 125 med döden.

Men förändringens vindar nådde även Berlin år 1989. Från och med sommaren 1989 demonstrerade folket på gatorna dagligen och krävde förändring i det östtyska politiska systemet samt, viktigast av allt, en öppning av den inre tyska gränsen och rivandet av Berlinmuren. Dessa demonstrationer, tillsammans med andra europeiska händelser ledde till öppnandet av gränsen och till Berlinmurens fall, vilken då redan förlorat sin funktion. Berlin och Tyskland återförenades och två år senare upphörde även kalla kriget.

Relaterade objekt

U-2 Dragon Lady (USA, 1957)

Detta effektiva spaningsplan har använts av CIA sedan kalla kriget.

Brandenburger Tor

Det neoklassiska monumentet är ett av Berlins och Tysklands mest kända landmärken.

Cementproduktion

Den här animationen visar de olika stegen vid tillverkningen av cement.

Historisk karta (platser)

Hitta historiskt viktiga platser på blindkartan.

Klädsel (Västeuropa, 1960-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Klädsel (Västeuropa, 1980-talet

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen för en given epok och region.

Migranter och flyktingar

Denna animation presenterar den rådande flyktingkrisen ur olika synvinklar.

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Konstruktion av ett elementhuset

Byggnader uppförda med prefabricerade betongelement var vanliga i de forna Öststaterna .

RT-2PM Topol interkontinental ballistisk robot (Sovjetunionen, 1985)

En mobil, kärnvapenbärande ballistisk robot som utvecklades under de sista åren av kalla kriget.

Tysk soldat (andra världskriget)

Wehrmachts soldater under andra världskriget var välutbildade och utrustade med moderna vapen.

Added to your cart.