Benstruktur

Benstruktur

Denna animation förklarar skeletts struktur och skelettbenens funktioner.

Biologi

Nyckelord

Ben, skulderblad, humerus, Benvävnad, osteonen, periosteum, skelett, blood cell, rörformiga ben, platt ben, spongy bone, hydroxyapatite, bone cavity

Relaterade objekt

Scener

Bentyper

Det mänskliga skeletten har en rad funktioner som är avgörande för kroppen. Det stödjer kroppen, skyddar de inre organen, producerar blodkroppar, lagrar viktiga mineraler och hjälper till vid rörelse. För att kunna utföra alla dessa olika uppgifter har skelettbenen olika utformning men en liknande grundläggande struktur.

Ben kan klassificeras i fler grupper efter deras form. Rörben är avlånga rörformiga ihåliga ben med förstorade ändar. Platta ben är tunna och liknar spadar eller snäckskal. Korta ben är kubliknande ben som sitter väldigt nära varandra och därför tillåter ett begränsat rörelseutrymme. Oregelbundna ben har en oregelbunden form, därav namnet. Några av dem har ett luftfyllt hålrum inuti.

I denna 3D-scen får humerus(överarmsbenet) och scapula(skulderbladet) representera strukturen på rörben respektive platta ben.

Strukturen på rörben

Skelettbenen omges av ett lager bindväv med vener och nerver, kallat periosteum. Detta lager förser benvävnaden med nödvändiga näringsämnen. Själva benet består av ett lager kompakt benvävnad och ett lager svampaktig benvävnad. Båda dessa lager omfattar cellulära element: Osteoblaster (som producerar benvävnad), Osteocyter (mogna benceller) och Osteoklaster (bryter ned benvävnad). Dessa celler finns i en extracellular matrix vilken till 30% består av organiska komponenter och till 70% av mineraler, främst hydroxyapatit, ett kalciumfosfatmineral. Kompakt benvävnad består av lameller arrangerade i koncentriska cirklar. Benens styrka och hårdhet beror främst på den kompakta benvävnaden. Svampaktig benvävnad har ett svampaktigt utseende med stora hålrum mellan trabekler (sträng-, strål- eller balkliknande strukturer).

Den mellersta rörformade delen på rörbenen innehåller ett hålrum som kallas märghåla. Både mellanrummen mellan trabeklerna i svampaktig benvävnad och märghålan är fyllda med benmärg. Under barndomen har vi bara röd benmärg i våra rörben. Den ansvarar för produktionen av blodkroppar. Vid 4–5 års ålder samlas fettväv gradvis i benmärgen som då blir gul. Den gula benmärgens viktigaste funktion är att lagra näring, den producerar inga blodkroppar. I vuxen ålder återfinns den röda benmärgen endast mellan trabeklerna i den svampaktiga benvävnaden.

Strukturen på platta ben

I motsats till rörbenen har de platta benen ingen märghåla. Platta ben påminner om en dubbelmacka i strukturen, ett lager svampaktig vävnad ligger mellan två lager kompakt benvävnad. Utrymmena mellan trabeklerna är fyllda med röd benmärg även i vuxen ålder, därför spelar de platta benen en viktig roll i produktionen av blodkroppar. En annan viktig funktion för de platta benen är att skydda några av de inre organen.

Animation

Relaterade objekt

How is the human body built up?

Learn how the human body is built up and about the differences between men and women.

Kvinnans fortplantningsorgan (gymnasienivå)

En serie organ som tillsammans bildar fortplantningsapparaten.

Överarmens muskler

Böj- och sträckmuskler ansvarar för armarnas rörelser.

Knäreflex

Knäreflexen är en reflex som utlöses då sträckmuskeln sträcks. Dess reflexcentrum ligger...

Olika ledtyper

Skelettets ben är förbundna med varandra med leder. Lederna delas in i tre huvudgrupper:...

Do storks really deliver babies?

This lesson presents everything related to human reproduction.

Mannens fortplantningsorgan

Fortplantningsapparaten består av fortplantningsorgan.

Who would make a good sentinel?

Learn about the human sense organs and their functions and how to keep them healthy.

Added to your cart.