Babylon (500-talet f.v.t.)

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Historia

Nyckelord

Babylon, Babel, Mezopotamien, Marduk, Koldewey, Babylons hängande trädgårdar, Ishtarporten, Eufrat, Världens sju underverk, irak, kyrka, tempelområde, Assyrier, befästning, Persiska riket, Alexander den store, stadsstat, byggnad, struktur, utsmyckad port, imperium, försvarsmuren, lera, tegel, palats, kunglig, uppehållstillstånd, _javasolt

Relaterade objekt

Frågor

 • Vid stranden av vilken flod låg staden Babylon?
 • Vem grundade Babylonien?
 • Vem var Babylons högste gud?
 • När regerade Hammurabi?
 • Ange den totala längden på Babylons yttre murar.
 • Ange höjden på Ishtarporten.
 • Vilket djur fanns inte avbildat på Babylons murar?
 • Enligt Herodotos, hur många torn byggdes längs Babylons murar?
 • Vilken färg hade de glaserade teglen som täckte Babylons murar?
 • Hur många strukturer i Babylon räknas till antikens sju underverk?
 • I vilket nuvarande land låg Babylon?
 • Vad var dörrarna till Ishtarporten tillverkade av?
 • Vad kallades området där ziqquraten stod?
 • Vilken byggnad fanns inte i Babylon?
 • Är det sant att Babylons murar räknas som ett av antikens sju underverk?
 • Under vilken härskares regeringstid blev Ishtarporten färdigbyggd?
 • Vilken struktur byggdes i tempelområdet i Babylon?
 • Under vilket århundrade fick Ishtarporten sin slutliga form?
 • Är det sant att den exakta platsen för de hängande trädgårdarna är okänd?
 • Till vilken gudinna var den mest monumentala och mest ornamenterade porten i Babylon tillägnad?
 • Vilket rike var Nebukadnessar II härskare över?
 • Vart låg staden Babylon?
 • Vad betyder det akkadiska ordet "Bab-ili"?
 • Vilken assyrisk kung lät förstöra Babylon?
 • Vad hette vägen som gick igenom Ishtarporten?
 • Var kan man beskåda rekonstruktionen av Ishtarporten?
 • Vad kallas de mesopotamiska templen?
 • Vilken biblisk struktur förknippas med ziqquraten i Babylon?
 • Till vilken gud tillägnades ziqquraten i Babylon?
 • Till vilken gud var tempelområdet i Babylon tillägnat?
 • Vad var Ishtar INTE gudinna för?

Scener

Babylon

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien. En bosättning kan ha funnits där redan vid 4:e årtusendet f.v.t. Staden nämns första gången i en historisk källa från 2300-talet f.v.t. Här beskrivs den som en plats för dyrkan av guden Marduk. Namnet på staden hade ändrats från tidigare Bāb-ili, som betyder "Gudsporten”. Det bibliska namnet Babel härstammar från Babylons hebreiska namn.

Ruinerna av staden ligger i dagens Irak, nära staden Hillah, söder om Bagdad.

Omfattande arkeologiska utgrävningar startade i början av 1900-talet, under ledning av den tyske arkeologen Robert Koldewey. Idag har det mesta av ruinerna grävts fram och några av byggnaderna har rekonstruerats.

Ishtarporten

Staden Babylon var omgiven av dubbla murar. Yttermuren hade flera portar varav den största och mest magnifika var Ishtarporten. Processionsvägen, som ledde till tempelområdet i stadskärnan, gick igenom denna port.

Porten tillägnades Ishtar, den akkadisk-babyloniska gudinnan. Hon var djurens och växternas, kärlekens, fertilitetens och moderskapets gudinna, men också fejdens och krigets gudinna.

Den legendariska porten blev färdigbyggd under Nebukadnessar II:s regeringstid. Den ca 14 meter höga strukturen täcktes med karakteristiskt blåglaserat tegel och dekorerades med reliefer föreställande tjurar och drakar (mušḫuššu) från den akkadiska mytologin. Dörren var gjord av cederträ.

Även om den ursprungliga porten inte längre existerar, kan man beskåda en rekonstruktion av den på Pergamonmuseet i Berlin.

Palats

Det kungliga palatset var beläget i norra delen av staden, innanför de yttre murarna. Enligt historiska källor, i likhet med Ishtarporten, tog det sin slutliga form under regeringstiden av Nebukadnessar II, den mest kända kungen av det neo-babyloniska riket.

Babylons hängande trädgårdar

Strukturen som är känd som "Babylons hängande trädgårdar" är ett av antikens sju underverk. Grekiska vetenskapsmän kallade trädgårdarna för "Semiramis hängande trädgårdar" och tillskrev dem den legendariska assyriska drottningen men de kan ha uppförts på uppdrag av kung Nebukadnessar II, omkring 600 f.v.t.

Enligt legenden lät kungen bygga de hängande trädgårdarna åt sin fru, drottning Amytis, eftersom hon hade hemlängtan och saknade de gröna kullarna och dalarna i sitt hemland. Så för att tillfredsställa sin fru, lät kungen bygga ett stort palats som liknade ett berg täckt med växter.

Enligt forntida historiker, var de hängande trädgårdarna faktiskt en trappstruktur som liknade en ziqqurat. Terrasserna fylldes med jord och växterna bevattnades av ett sinnrikt system.

Strukturen kallades troligen för den hängande trädgården eftersom det, när man såg den på avstånd, kan ha sett ut som om växterna svävade i luften. Trädgårdarnas exakta plats är fortfarande okänd.

Ziqqurat

 • trappa
 • tempelområdets mur
 • ziqqurat
 • helgedom
 • bränt tegel

Processionsvägen ledde igenom Ishtarporten och passerade tempelområdet. En av de mest kända antika ziqquraterna var tillägnad Marduk, den högste guden i Babylon. Byggnaden var belägen inne i tempelområdet. Helgedomen som byggdes ovanpå ziqquraten var den viktigaste platsen för dyrkan av Marduk. Strukturen kallades Etemenanki, "huset som är himmelens och jordens fundament".

Ursprungligen kan en ziqqurat ha byggts här på 2:a årtusendet f.v.t. Efter att Babylon förstördes av assyrierna på 600-talet återbyggdes templet, tillsammans med andra byggnader i staden, på 600- och 500-talen f.v.t. Enligt historiska källor bestod det av sju våningar och mätte 91 meter i höjd. Många menar att denna ziqqurat är det som i bibeln kallas Babels torn.

Århundraden senare, då staden övergavs av sina invånare, tilläts ziqqurat förfalla och tegelstenarna fördes bort av lokalbefolkningen. Under utgrävningarna som gjordes på 1900-talet kunde man bara hitta fundamentet.

Bostadsområde

 • kanal
 • bro
 • processionsväg
 • de hängande trädgårdarna
 • Ishtarporten
 • palats
 • fästning
 • Eufrat
 • ziqqurat
 • tempelområde
 • bostadsområde
 • stadsmur

Under neo-babyloniska rikets glansdagar kan staden ha haft en befolkning på flera hundra tusen invånare.

Stadsplanen var enkel. De långa vägarna delade upp staden i rektangulära distrikt. Bostadsområdena låg längre bort från centrum.

Babylons stadsmurar

 • stadsmur
 • tjur
 • lejon
 • Ishtarporten
 • processionsväg
 • blåglaserat tegel
 • Mushussu - En drake i akkadisk mytologi, Marduks heliga djur. Det är en blandning av en örn, ett lejon, en orm och en skorpion.

Staden Babylon var omgiven av höga och starka murar. Yttermuren i tegelsten var troligen omkring 18 kilometer lång och 18 meter hög.

Enligt den antika grekiska historikern Herodotos, var murarna så tjocka att en vagn förspänd med fyra hästar kunde vända på toppen. Arkeologiska fynd tyder dock på att murens tjocklek vid Ishtarporten kan ha varit cirka 4 meter.

Herodotos skrev också att hundratals torn byggdes på toppen av murarna, vilket gjorde Babylons silhuett till en imponerande syn. Dessa mäktiga murar tillsammans med den legendariska Ishtarporten inspirerade forntida historiker att nämna strukturen som ett av antikens sju underverk.

Promenad

Animation

Berättarröst

Babylon, byggd på floden Eufrats strand, spelade en mycket viktig roll i Mesopotamiens historia. Det exakta datumet för Babylons grundande är okänt. Ursprungligen var den en liten akkadisk-amoritisk stad men dess betydelse växte kontinuerligt.

1700-talet f.v.t. under Hammurabis regeringstid blev staden centrum för det babyloniska riket. Senare, under den assyriska perioden, minskade dock dess betydelse. Under Nebukadnessar II:s regeringstid återuppbyggdes Babylon. Den blomstrande staden blev då centrum för det neo-babyloniska riket500-talet f.v.t.

På den tiden var Babylon omgiven av cirka 18 kilometer långa och cirka 18 meter höga murar, byggda i tegelsten. Dessa murar tillsammans med den legendariska Ishtarporten inspirerade forntida historiker att nämna strukturen som ett av antikens sju underverk.

Processionsvägen ledde igenom Ishtarporten, och passerade fästningen och palatset. De mytomspunna hängande trädgårdarna kan ha legat bredvid processionsvägen, men trädgårdarnas exakta plats är fortfarande okänd. Processionsvägen passerade också det muromgärdade tempelområdet, stadens religiösa centrum. Ziqquraten, tillägnad Marduk, den högste guden i Babylon, var belägen i detta område.

Stadsplanen var enkel, med smala men långa, raka gator som delade upp staden i distrikt. De nyare delarna av staden var mestadels bostadsområden, där flera hundra tusen invånare bodde.

På 500-talet f.v.t., närmare bestämt under dess andra hälft styrdes Babylon av perserna, men staden förblev ett av de kungliga centren. Dess betydelse minskade inte ens under den makedonska kungen Alexander den stores regeringstid, efter att han erövrat det persiska riket. Efter hans tidiga död började dock Babylon att förfalla och staden övergavs till slut av sina invånare.

Relaterade objekt

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Staden Ur (3:e årtusendet, f.v.t.)

Denna forntida stad som låg nära floden Eufrat var ett viktigt centrum för den sumeriska kulturen.

Ziqqurat (Ur, 3:e årtusendet, f.v.t.)

Ziqqurater var typiska trappstegspyramider som användes som tempel i det gamla Mesopotamien.

Förbjudna staden (Beijing, 1400-talet)

Den Förbjudna staden är ett storslaget monument byggt under Mingdynastin.

Forntida egyptisk bostad

En vanlig egyptisk bostad bestod av regelbundet arrangerade rum.

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Legendariska forntida imperier

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Mesopotamiska uppfinningar (3:e årtusendet f.v.t.)

Dessa verktyg, revolutionerande i sin enkelhet, används än i dag.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Världens mest kända citadell, Akropolis i staden Aten, byggdes på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”.

Djosers trappstegspyramid (Sakkara, 2600-talet f.v.t.)

Trappstegspyramiden som uppfördes under 2600-talet f.v.t. är den äldsta kända pyramiden i Egypten.

Jordbruket i Nildalen under antiken

Forntida Egypten kallades för "Gåvan från Nilen", eftersom floden spelade en viktig roll i den egyptiska civilisationens uppkomst.

Kinesiska muren

En serie befästningar som byggdes för att förhindra intrång från nomandgrupper från norr.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Namdaemun (Seoul, 1400-talet)

Namdaemun var en av huvudportarna i Seouls medeltida stadsmur och den har utsetts till Sydkoreas främsta nationella klenod.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Nizwas fästning (Oman, 1600-talet)

Det runda tornet i den största fästningen på Arabiska halvön har ett sinnrikt försvarssystem.

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Added to your cart.