Aztekisk härskare (1400-talet)

Aztekisk härskare (1400-talet)

Det aztekiska imperiet var en despotisk, militaristisk stat som styrdes av Tlatoani.

Historia

Nyckelord

aztek, aztekisk härskare, Aztec Empire, Tenochtitlan, Moctezuma II, erövring, military state, Conquistador, Hernán Cortés, monark, Mexiko, kung, Mexico City, kungliga insignier, Spanien, Centralamerica, tron, 15th and 16th centuries, gudar, religion, Medelålders, renässansen, Dräkt, Hierarki

Relaterade objekt

Frågor

 • På vilket nuvarande lands territorium låg det aztekiska imperiet?
 • På vilken nuvarande stads territorium låg det aztekiska imperiets huvudstad?
 • Vad använde aztekerna för att spela sitt populära spel?
 • Vad hände med kaptenen för det laget som förlorade det mesoamerikanska bollspelet?
 • Hur gjorde man "mål" under det mesoamerikanska bollspelet?
 • Vad hette den aztekiska huvudstaden?
 • Vad var det viktigaste transportmedlet i Tenochtitlan?
 • Vad trodde aztekerna om de spanska conquistadorerna när de först såg dem?
 • Vad var aztekernas största militära nackdel gentemot conquistadorerna?
 • Vilken växt odlades INTE av aztekerna?
 • När nådde det aztekiska imperiet sin guldålder?
 • Är det sant att människooffer hade en sälskild roll i den aztekiska religionen?
 • Är det sant att det aztekiska imperiet levde i fred med sina grannar tills spanjorerna kom?
 • Vilka var conquistadorerna?
 • Vad var conquistadorernas huvudmål?
 • Vem besegrade det aztekiska imperiet?
 • Vilken aztekisk härskare stred mot de spanska conquistadorerna?
 • Vem var huvudguden i den aztekiska religionen?
 • Var låg det aztekiska imperiet?
 • Vilket folkslag erövrade det aztekiska imperiet?
 • När erövrades det aztekiska imperiet av européerna?
 • Vilken titel användes för den aztekiska härskaren?
 • Vem var den sista betydelsefulla aztekiska härskaren?
 • Är det sant att det fanns en tid då det aztekiska imperiet sträckte sig från ett hav till ett annat?
 • Är det sant att även den aztekiska härskaren trodde att Cortes var en halvgud?
 • Vilken faktor bidrog INTE till conquistadorernas framgångar?
 • Är det sant att conquistadorerna förstörde den gamla huvudstaden och byggde en ny stad på samma plats?
 • Är det sant att aztekernas sista härskare dödades av sitt eget folk, eftersom han ansågs vara en förrädare?
 • Är det sant att den aztekiska religionen var monoteistisk?
 • Aztekerna dyrkade ett antal djur. Vilket djur var inte ett av dem?
 • Vilken samhällsklass fanns INTE i det aztekiska samhället?
 • Hur många små stater hade erövrats av aztekerna fram till sekelskiftet mellan 1400- och 1500-talen?
 • Vad kallade aztekerna sig?
 • Är det sant att aztekerna badade två gånger om dagen i genomsnitt?
 • Vilket påstående stämmer INTE in på det aztekiska riket?

Scener

Aztekisk härskare Hueyi Tlatoani

Det aztekiska riket började som en allians mellan tre stadsstater, men genom konstanta erövringar och därmed ett utvidgande av territoriet, växte alliansen till ett imperium. Den militära konfederationen styrdes av Hueyi Tlatoani, det vill säga härskaren eller kungen. Härskaren hade en dubbel roll, dels som imperiets överhuvud, dels som religiös ledare. Enligt aztekisk tro var han gudarnas representant och han regerade därför med gudomlig rätt. Vanliga medborgare fick inte ens titta på Hueyi Tlatoani.

De aztekiska härskarna bar en karakteristisk huvudbonad, tillverkad av de långa och färgrika fjädrarna från Quetzalfåglar.

Tenochtitlán, som låg i de centrala och södra regionerna i dagens Mexico, var det aztekiska rikets centrum. Acamapichtli, den första aztekiska härskaren, besteg tronen 1376. Imperiet nådde sin höjdpunkt vid början av 1500-talet, under Ahuizotls regeringstid. Han efterföljdes på tornen av Moctezuma II och imperiet fortsatte blomstra tills den spanske conquistadoren Hernán Cortés anlände varpå imperiet började falla samman. Den sista aztekiska härskaren blev Cuauhtemoc, Ahuizotls son.

Aztekerriket

 • Tenochtitlán
 • Stilla havet
 • Mexikanska golfen

Aztekerna slog sig ner på den mexikanska högplatån efter att de besegrat toltekerna. Den militäriska stadsstatens territorium växte stadigt tack vare lyckade militära kampanjer. 1428 bestämde de tre stadsstaterna (Tenochtitlan, Texcoco and Tlacopan) sig för att bilda en allians och de grundlade därmed Aztekerriket. Imperiet, som sträckte sig från Atlanten till Stilla havet, var som störst under 1500-talet.

Tenochtitlán, som sträckte sig över de centrala och södra regionerna i dagens Mexico, var det aztekiska rikets centrum. Staden, som grundades under första halvan av 1300-talet, byggdes på en ö i Texcocosjön, som låg i Mexikodalen. Tenochtitlán var en fullt utvecklad stad vid början av 1400-talet. De flesta byggnaderna från den tiden konstruerades av sten. Vartefter staden växte dränerades vattnet från sjön bort och ön växte. Konstgjorda leröar och ett kanalsystem gav Aztekernas huvudstad ett unikt utseende.

Det aztekiska samhället var uppdelat i fyra samhällsklasser. Krigarklassen, i vilken härskaren ingick, befann sig högst upp i hierarkin och följdes av prästerna. Eftersom religionen var så viktig, var prästerskapet högt respekterade i samhället. Den tredje samhällsklassen utgjordes av de vanliga medborgarna (bönder, hantverkare, köpmän). Slavarna, för det mesta människor som tillfångatagits i strider, befann sig på botten av den sociala hierarkin.

En av de viktigaste komponenterna i den aztekiska kulturen var den polyteistiska gudsuppfattningen. Varje gudom var kopplad till ett eller flera naturliga fenomen eller aktiviteter. Huitzilopochtli till exempel, var solens och krigets gud, han var också Tenochtitláns beskyddare. Tlaloc var regn- och åskguden och Quetzalcóatl var gud över vind, luft och kunskap. Den sistnämnda avbildades oftast som en befjädrad orm. Blodsritualer med människooffer spelade en viktig roll i religionen.

Det gemensamma språket i aztekerriket var nahuatl. Aztekerna hade ett hieroglyfiskt skriftsystem och de arbetade också fram en detaljerad kalender. De uppnådde betydande resultat inom medicin, arkitektur, astronomi och matematik. Tyvärr förstördes de flesta skrivna källor av spanjorerna.

Vicekungadömetä Nya Spanien

 • Tenochtitlán
 • Stilla havet
 • Mexikanska golfen
 • Karibiska havet
 • Cortes rutt

I slutet av 1400-talet fick Portugal en konkurrent i jakten på nya territorier, nämligen Spanien. De två länderna använde olika metoder för att hävda sina ekonomiska intressen. Portugiserna använde våld i mycket mindre utsträckning än spanjorerna. De blodiga erövringskrigen ledde till etableringen av ett spanskt vicekungadöme på den amerikanska kontinenten, Vicekungadömet Nya Spanien, en integrerad territoriell enhet i det spanska imperiet. Senare koloniserade spanjorerna även regioner på andra kontinenter.

Erövrare och upptäcktsresande som deltog i kolonisationen av den amerikanska kontinenten under 1500- och 1600-talen kallades conquistadorer. Spanjorerna anlände till territoriet, som idag utgör Mexiko, år 1519. De leddes av conquistadoren Hernán Cortés och de erövrade Tenochtitlán 1521. De magnifika aztekerbyggnaderna förstördes och på 1700-talet tömdes Texcocosjön på vatten och fylldes istället med jord. Idag breder Mexiko city ut sig över det område där den blomstrande staden Tenochtitlán en gång låg.

Tenochtitlán

Relaterade objekt

Aztek-krigare (1400-talet)

De skräckinjagande aztek-krigarna lyckades inte stoppa de spanska conquistadorerna med sina primitiva vapen.

Tenochtitlán (1400-talet)

Det aztekiska imperiets storslagna huvudstad förvånade till och med de spanska conquistadorerna.

Conquistador (1500-talet)

De spanska erövrarna hade sin rustning och sina vapen att tacka för sin framgång.

Moderna riken

Många legendariska imperier har byggts upp (och förstörts) under historiens lopp.

Europeisk kolonisering av Amerika (fram till 1763)

Flera europeiska länder tävlade om att erövra den nya världen, vilket gjorde Amerika till en kontinent med stor mångfald.

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste bosättningen i det förkolumbianska Amerika.

Chichén Itzá (1100-talet)

Denna legendariska stad i det maya-toltekiska riket låg i det som idag är Mexiko.

Inkakrigare (1400-talet)

Inkafolkets rudimentära vapen var otillräckliga i kampen mot de spanska conquistadorerna.

Machu Picchu (1400-talet)

Den gamla inkastaden i dagens Peru är ett av världens förnämsta världsarv.

Alhambra under 1500-talet (Spanien)

Namnet på detta magnifika palatskomplex härstammar från arabiskan och betyder "den röda [borgen]".

Axolotl

Axolotl är ett groddjur som behåller sina gälar även i vuxen ålder.

Persisk monark (400-talet f.v.t.)

Forntida persiska monarker var kända för storleken på sina imperium och för sina förmögenheter.

Added to your cart.