Avskogning

Avskogning

Avskogning har en negativ inverkan på miljön.

Geografi

Nyckelord

skog förstör, regnskog, Mänsklig aktivitet, miljöförorening, bränning, erosion, klimatförändring, Global uppvärmning, miljöskador, miljöproblem, miljöskydd, industrin, jordbruk, djurhållning, biologisk mångfald, förorening, amazonas, Afrika, Indonesien, Jord, Earth globe, Omgivning, oljepalmer, kaffe, kakaobönor, tropiskt klimat, utdöende, slocknat, samhälle, kulturgeografi, geografi, biologi

Relaterade objekt

Frågor

 • Med hur många grader skulle jordens genomsnittliga temperatur sjunka utan växthuseffekten?
 • Är det sant att ökningen av jordens medeltemperatur är resultatet av växthuseffekten?
 • Är det sant att syre är en växthusgas?
 • Vad produceras under fotosyntes?
 • Vad krävs INTE vid fotosyntes?
 • Vilken av följande är ingen växthusgas?
 • Vad är evapotranspiration?
 • Vad är jorderosion?
 • Är det sant att grundvattennivån stiger på grund av avskogning?
 • Är det sant att salthalten på ytan minskar på grund av avskogning.
 • Är det sant att mängden nederbörd förändras på grund av avskogning.
 • På vilket sätt påverkar avskogningen mängden nederbörd i det avskogade området?
 • Är det sant att avskogning bidrar till ökningen av markens näringsinnehåll?
 • På vilket sätt påverkar avskogningen jordens klimat?
 • Vilken djurart är nära att bli utrotad på grund av avskogning?
 • Vad är kopplingen mellan hamburgare och avskogning?
 • Vilket av följande innehåller inte olja från oljepalmer planterade i avskogade områden?
 • Hur stort är det totala regnskogsområdet som har skövlats under de senaste 25 åren?
 • Vad används träden från avskogade områden till?
 • Vad används avskogade områden INTE till?

Scener

Relaterade objekt

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Vegetationsskikt

Skikten kan variera mellan olika skogstyper.

Dront

Dronten är en utdöd fågelart som levde på ön Mauritius. Den har blivit en symbol för utrotade djurarter.

Föroreningar

Föroreningar är negativa effekter av mänsklig aktivitet på den naturliga miljön.

Jordmånstyper (jordprofiler)

Denna animation visar olika jordmånstyper.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Mammutträd

Mammutträden är världens största och tyngsta levande organismer.

Papperstillverkning

Papper uppfanns för mer än två tusen år sedan.

Tall

Tallen är ett av de mest utbredda träden inom tallsläktet och den är hemmahörande i Eurasien.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Luftförorening

Animationen visar de främsta källorna till luftförorening: jordbruket, industrin och städerna.

Added to your cart.