Attacken mot Pearl Harbor (1941)

Attacken mot Pearl Harbor (1941)

USA gick med i andra världskriget efter den förödande attacken från den japanska armén.

Historia

Nyckelord

Pearl Harbor, Hawaiiöarna, flotta, Japanska flottan, världskrig, slagskepp, bombning, Mitsuo Fuchida, Nagumo, támadás, slag, hamn, krigsförklaring, militärbas, USA, Japansk, historia

Relaterade objekt

Scener

Hawaiiöarna

Japanska flottan

Pearl Harbor

Slagets förlopp

Berättarröst

Fas 1 (06.00, 7 december 1941)

Den kejserliga japanska flottan (bestående av sex hangarfartyg, två tunga stridskryssare, en lätt stridskryssare, nio jagare, tre ubåtar och åtta tankfartyg) närmade sig Hawaii från norr. 183 flygplan under ledning av Mitsuo Fuchida lyfte kl. 06.00 för att attackera den amerikanska basen från norr.

Fas 2 (07.55–08.30, 7 december 1941)

Den första japanska anfallsvågen nådde Pearl Harbor efter två timmar kl. 06.00 och började bomba den amerikanska basen. De viktigaste målen var hamnar och flygfält. Amerikanerna led stora förluster. B-17-planen som kom från Kalifornien förstördes också.

Fas 3 (07.15, 7 december 1941)

Ytterligare 170 bombplan skickades iväg från den japanska flottans hangarfartyg. Den andra anfallsvågen anföll Pearl Harbor från öst. Det amerikanska flygvapnet var oförmöget att stoppa dem eftersom de flesta av deras flygplan hade förstörts i den första vågen.

Fas 4 (tills 09.45, 7 december 1941)

Målet för den andra anfallsvågen var att förstöra alla amerikanska fartyg som hade överlevt den första attacken. Amerikanerna led katastrofala förluster medan japanerna endast drabbades av mindre förluster. Amiral Nagumo avblåste den tredje attacken och tog kurs mot Japan.

Relaterade objekt

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

Japansk soldat (andra världskriget)

De japanska soldaterna kämpade främst i Asien och i Stillahavsområdet under andra världskriget.

Mitsubishi A6M Zero (Japan, 1940)

Det japanska stridsflygplanet Mitsubishi A6M, allmänt känt som "Zero", var ett legendariskt flygplan som användes under andra världskriget.

Slaget vid Midway (1942)

En av de viktigaste striderna under andra världskriget som kom att bli en vändpunkt för kriget i Stilla havet.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

B-24 Liberator

B-24 Liberator var ett tungt amerikanskt bombflygplan. Det massproducerades och användes på alla fronter i andra världskriget.

Historisk karta (slag, världshistoria)

En samling av världshistoriens mest berömda slag på en blindkarta.

Skagerrakslaget (1916)

Sjöslag som utkämpades mellan den brittiska och tyska flottan var det största sjöslaget under första världskriget.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

Jaktflygplanet Vought F4U Corsair med stjärnmotor var ett av de mest framträdande amerikanska flygplanen under andra världskriget.

Blixtkrigsstrategi (1939-1940)

Denna effektiva strategi var byggd på snabba och synkroniserade angrepp av infanteri, pansar och flygstridskrafter tillsammans.

Added to your cart.