Asiens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre olika svårighetsgrader.

Relaterat extramaterial

Det geografiska koordinatsystemet (gymnasienivå)

Med hjälp av det geografiska koordinatsystemet kan varje plats på jorden anges exakt.

Uranus

Uranus är den sjunde planeten från solen och den är en gasjätte.

Solförmörkelse

När solen, jorden och månen ligger i en rät linje, kan månen delvis eller helt skymma solen.

Saltproduktion

Förångningen av havsvatten ger ett utmärkt tillfälle för kustområden att producera salt.

Nyttoväxters och nyttodjurs ursprungsplats

Våra nyttoväxter och nyttodjur härstammar från världens olika delar.

Tysklands administrativa karta

Denna animation visar en karta över Tysklands administrativa indelning.

Europas länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor från världen över...

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Added to your cart.