Årstidernas växlingar (gymnasienivå)

Som en följd av att jordaxeln lutar mot jordbanans plan förändras vinkeln på solens strålar kontinuerligt under året.

Relaterat extramaterial

Jordens struktur (grundskolenivå)

Jorden kan delas in i flera sfäriska lager.

Världens länder

Lär dig mer om ländernas geografiska lägen, huvudstäder och flaggor genom övningar i tre...

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Österrikes administrativa indelning

Denna animation visar en karta över Österrikes delstater och delstatshuvudstäder.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordens kontinenter har varit, och är fortfarande, i ständig rörelse.

Stjärntyper

Denna animation visar utvecklingsfaserna för genomsnittliga och massiva stjärnor.

Saltproduktion

Förångningen av havsvatten ger ett utmärkt tillfälle för kustområden att producera salt.

Uppdraget Dawn

Genom att studera Ceres och Vesta kommer vi att kunna lära oss mer om solsystemets tidiga...

Added to your cart.