Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologisk utgrävning (grophus)

Arkeologiska fynd som hittas på byggarbetsplatser ger arkeologer som söker efter artefakter en hel del arbete.

Historia

Nyckelord

arkeologi, Arkeologiska utgrävningar, arkeolog, insättning, Utgrävning, grav, återuppbyggnad, kultur, kyrka, lager

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket forskningsområde är närmast kopplat till arkeologi?
 • Vad betyder ordet "arkeologi"?
 • Vilket av följande ingår inte i arkeologernas arbete?
 • Var brukar artefakterna ställas ut?
 • Vad kallas yrkesgruppen som rengör och återställer artefakter?
 • Vad betyder ordet "etnologi"?
 • Vilket av följande verktyg är typiskt för arkeologer?
 • Är det sant att arkeologer ofta måste arbeta under vatten?
 • Är det sant att artefakter som finns i haven tillfaller upphittaren?
 • Vad är det mest intressanta föremålet för en arkeolog att upptäcka?
 • Vem granskar benen och skeletten som grävts ut av arkeologer?
 • Vem av följande personer var inte arkeolog?
 • Vilket av följande verktyg är INTE typiskt för arkeologer?
 • Vilken berömd arkeologisk plats upptäcktes av Heinrich Schliemann?
 • Vilken berömd arkeologisk plats upptäcktes av Howard Carter?
 • Vilket av följande verktyg är INTE typiskt för arkeologer?
 • Var har arkeologiska utgrävningar en viktig roll?

Scener

Arkeologisk utgrävning

 • fält - Vid fältundersökningar försöker arkeologer hitta och utforska utgrävningsplatser och samlar föremål från ytan.
 • jordlott - Trolig plats för ett hus eller en gravplats.
 • ås - Trolig plats för en kyrka.

Bortforsling av jord

 • maskiner
 • jord
 • jordhögar
 • gammal marknivå - Det översta jordlagret avlägsnas med hjälp av maskiner. Utgrävningen fortsätter sedan med handverktyg.

Utgrävning

 • arkeolog
 • vattenpass
 • mätsticka
 • skovel
 • skärslev
 • pensel
 • skottkärra
 • skål
 • hink
 • grophus

Gravutgrävning

 • arkeolog
 • vattenpass
 • skovel
 • murslev
 • pensel
 • hink
 • skelett
 • grav

Rekonstruktion

Rekonstruerad bosättning

Animation

 • grophus
 • kyrka

Berättarröst

Arkeologer studerar civilisationers förflutna genom artefakter. Deras arbete kan delas in i fyra huvudfaser.

Först letar de efter områden där fyndplatser kan gömma sig under marken (eller under vatten) vilket inte alltid är enkelt. Färgen på marken (oftast observerad från helikoptrar), små bitar av artefakter hittade på marken samt kunskap om perioden i fråga kan bidra till att hitta sådana platser. Även byggarbetsplatser innebär nya fyndplatser för arkeologer.

I den andra fasen avlägsnas det övre skiktet av jorden, först med hjälp av maskiner och sedan med handverktyg. Även det borttagna skiktet undersöks noggrant. I slutskedet av denna fas, analyseras de utgrävda objekten noga med små borstar för att undvika skador.

I den tredje fasen bearbetar arkeologerna resultaten. De dokumenterar mycket noggrant varje artefakt och platsen de hittades på. De tar också anteckningar och bilder samt gör ritningar. Experter försöker rekonstruera platsens ursprungliga skick och invånarnas kulturella miljö. En annan intressant del av det arkeologiska arbetet utförs av konservatorer och antropologer. De förstnämnda återställer artefakterna till sitt ursprungliga skick, medan de senare undersöker människoben som hittas vid fyndplatserna.

I slutfasen visas de utgrävda och restaurerade föremålen för allmänheten i museer.

Relaterade objekt

Bosättningar under Árpád-eran

Grophus var typiska bostäder under Árpád-eran.

Altamira

Den världsberömda kalkstensgrottan, med sina fantastiska grottmålningar, är en av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna vad gäller paleolitisk konst.

Eurasiska avarer (700-talet)

Avarerna etablerade ett stabilt imperium i Donaubäckenet mellan 500- och 600-talen.

Förhistorisk grotta

De första bostäderna i mänsklighetens historia ger åtskillig information om våra förfäders livsstil.

Från stenåldern till järnåldern

Denna animation visar yxans utveckling genom arkeologiska perioder.

Hammurabis lag

Hammurabis lag har blivit symbolen för den mesopotamiska civilisationen. Den består av 282 lagar inristade på en stele i basalt.

Klädsel (Ungern, 900-talet)

Klädesplaggen speglar livsstilen och kulturen i en given region och epok.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Megalitgrav (hunebed)

Dessa speciella megalitgravar som finns i dagens Nederländerna byggdes för omkring 5000 år sedan.

Megalitiska kulturer i Europa

Tusentals år gamla strukturer byggda av enorma stenblock är monument från megalitiska kulturer.

Neolitiska bosättningar

Som ett resultat av de revolutionära framstegen under den neolitiska tidsåldern, etablerades de första varaktiga bosättningarna under denna epok.

Ötzi, "Ismannen"

Den mumifierade kroppen av en man som förmodligen levde under kopparstenåldern, hittades i en glaciär i Alperna.

Rosettestenen

Med hjälp av Rosettestenen har man lyckats lösa hieroglyfernas gåta.

Skyternas gyllene krigare (200-talet f.v.t.)

Krigaren som burit pansarrustningen som hittades vid den arkeologiska utgrävningen av Issyk Kurgan i Kazakstan fick namnet "den gyllene krigaren".

Timmerhus

Timmerhus var en typisk bostadstyp i Ungern under Árpád-eran.

Typiska bostadstyper

Varje epok och kultur har sina specifika bostadstyper.

Atreus skattkammare (Mykene, 1300-talet f.v.t.)

Kupolgraven som är belägen i den antika staden Mykene tillskrivs den legendariske kungen.

Det antika Greklands keramik

Mästerverken som skapades av grekiska keramiker under antiken är viktiga arkeologiska artefakter.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Stonehenge (Storbritannien, bronsåldern)

Det världsberömda monumentet i England utgör fortfarande ett mysterium för forskarna.

Tutankhamons grav (1300-talet f.v.t.)

Ett av 1900-talets största arkeologiska fynd var den egyptiska faraons grav.

Added to your cart.