Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Ara Pacis (Rom, första århundradet f.v.t.)

Augustus fredsaltare, byggt under Augustus regeringstid var ett av de viktigaste verken från den antika romerska konsten.

Historia

Nyckelord

Ara Pacis, Augustan, Augustus, Ara Pacis Augustae, Pax, altare, fredsavtal, Rom, Római Birodalom, Marsfältet, byggnad, struktur, arkitektur, religion, lättnad, marmor, fris, Hispania, Gallien, senat, procession, mytologi, gudar, Konst, antiken, historia

Relaterade objekt

Scener

Altaret

Ara Pacis

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Insidan

Ara Pacis

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Ovanifrån

Ara Pacis

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Berättarröst

Altaret uppkallades efter den Romerska freden som grundlades av Augustus, den första romerska kejsaren. Monumentet beställdes av senaten år 13 f.v.t. och byggnaden stod färdig år 9 f.v.t. Monumentet hedrar Augustus återkomst från hans militära fälttåg i Spanien och Gallien. Altaret som tillägnades fredens gudinna Pax stod på Marsfältet, inte långt från Via Flaminia.

Själva altaret, som är gjort av månsten (eller carraramarmor), vilar på ett podium omgivet av en vägg. Det finns elegant utskurna reliefer på väggens inre och yttre ytor. På utsidan av väggens norra och södra fasader, där det inte finns några ingångar, finns processionsfriser som avbildar präster, senatorer och tjänstemän samt även Augustus och andra medlemmar av den kejserliga familjen. Mytologiska scener dekorerar väggen som omger dörröppningarna.

De fyra huvudpanelerna föreställer viktiga figurer med anknytning till staden Rom. De nedre delarna av väggens utsida är dekorerade med utskurna akantusplantor vars symmetri symboliserar naturens harmoni. Väggens insida är dekorerad med utskurna oxskallar (bucrania), som symboliserar offergåvor, och kransar sammanflätade med frukter.

Efter romarrikets fall begravde sediment från floden Tibern monumentet som hade skapats av den Augustinska periodens mest begåvade konstnärer. Bitar av altaret hittades först på 1500-talet under byggandet av ett palats.

Relieferna från altaret slogs i bitar och hamnade på många olika ställen. Under den moderna tiden hittades fler och fler bitar. 1937–1938 hade slutligen alla bitarna grävts fram samt samlats ihop från olika delar av världen och altaret rekonstruerades. Idag hittas Ara Pacis inte längre på sin ursprungliga plats utan på Ara Pacis-museet i närheten av Augustus mausoleum.

Relaterade objekt

Makedonsk soldat (300-talet f.v.t.)

Soldater i det antika kungariket Makedonien var fruktade krigare.

Pyramiderna i Giza (2500-talet f.v.t.)

Pyramiderna i Giza är de enda av antikens sju underverk som fortfarande finns kvar.

Slaget vid Katalauniska fälten (451)

Den romerska armén, ledd av Flavius Aëtius, stoppade den hunniska invastionen, ledd av...

Legenden om det gyllene äpplet

Historien om hur det trojanska kriget började är en av de mest kända grekiska myterna.

Alesia (Frankrike, första århundradet f.v.t.)

Alesia i Gallien, som försvarades av Vercingetorix, belägrade av Julius Ceasars romerska...

Teotihuacán (300-talet)

Denna stad, majestätisk även nu när den ligger i ruiner, var den största och folkrikaste...

Persisk krigare (400-talet f.v.t.)

De utmärkta bågskyttarna var fruktade medlemmar av den persiska armén.

Soldat från senromersk tid (300-talet)

Det östromerska riket började blomstra i början av 300-talet under Konstantin den stores...

Added to your cart.