Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Kemi

Nyckelord

amylos, stärkelsemolekyl, stärkelsegranulat, polysackarid, kolhydrat, förening socker, energireserv, alfa-D-glukos, spiralformad, makromolekylära, spiral, amylopektin, stamknöl, Organisk kemi, kemi, biologi, biokemi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Amylos (C₆H₁₀O₅)n

Struktur

En amylosmolekyl är en kedja av flera hundra alfa-D-glukosmonomerer. Kedjan förgrenar sig inte men på grund av alfa-O-glykosidbindningar mellan glukosmolekylerna bildar den en spiralformad struktur, stabiliserad av vätebindningarna i molekylen.

Egenskaper

Stärkelsegranuler består av amylos, som är löslig i varmt vatten. Stärkelse är en vit, fast substans.

Jodlösning används för att påvisa stärkelse: en blå färg indikerar spår av stärkelse. Anledningen till detta är att jodmolekyler passar in i amylosmolekylers spiralform där de absorberar ljus med en våglängd som skiljer sig från lösningens.

Förekomst och framställning

Stärkelse är en viktig energireserv i växter. Vissa grödor lagrar den i stora mängder. Potatis är rik på stärkelse.

Användning

Stärkelse är ett viktigt näringsämne. Den används också vid produktion av klister samt av alkohol genom jäsning.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Fruktos (fruktsocker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktos är den sötaste av de enkla kolhydraterna.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Maltos (maltsocker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En disackarid sammansatt av två alfa-D-glukosmolekyler.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Added to your cart.