Amoeba proteus

Amoeba proteus

Utbredda och heterotrofa encelliga organismer med en ständigt föränderlig form som lever i sötvatten.

Biologi

Nyckelord

amöba, encelliga eukaryoter, encellig, pseudopodium, fagocytos, födointag, näringsvakuol, kontraktila vakuol, Tubulina, Amöbadjur, cellorganell, heterotrof, sötvatten, tubulina, djur, biologi

Relaterade objekt

Scener

Organeller

  • näringsvakuol - Mat absorberas genom endocytos. Födopartiklar omsluts i näringsvakuoler, där de bryts ned.
  • cellmembran
  • kontraktil vakuol - Kontraktila (sammandragande) vakuoler pumpar ut överflödigt vatten och avfall ur cellen. I sötvattenmiljö är koncentrationen av lösta ämnen inne i cellen högre än utanför cellen och som ett resultat strömmar vatten från omgivningen in i cellen genom osmos. Överflödigt vatten behöver därför avlägsnas genom en energiintensiv process.
  • pseudopodier - Armliknande utskott hos eukaryota celler som rör sig med hjälp av proteiner från cytoplasman.
  • cellkärna - Innehåller DNA som styr cellens metaboliska processer.
  • mitokondrie - Används som energikälla i cellulära processer.

Relaterade objekt

Euglena viridis

Heterotrofa och autotrofa encelliga eukaryoter som lever i sötvatten.

Paramecium caudatum (toffeldjur)

Encelliga eukaryota organismer som främst lever i sötvatten.

Bakterier (sfärer, stavar och spiraler)

Bakterier förekommer i en mängd olika former, bland annat som sfärer, stavar och spiraler.

Djur-och växtceller, cellorganeller

Eukaryoter innehåller en mängd organeller.

Fotosyntes

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Manet

Frisimmande marina nässeldjur, de tidigaste djuren med äkta cellvävnad.

Prokaryota och eukaryota cellers struktur.

Det finns två grundläggande typer av celler: eukaryota och prokaryota

Trögkrypare

Trögkrypare kan överleva i extrema miljöer. De kan till och med överleva i rymden.

Virus

Virus består av protein och DNA eller RNA, de kodar infekterade celler för att tillverka fler virus.

Det genetiska materialets uppbyggnad

Eukaryota celler, med kärnor på endast ett fåtal mikrometer i diameter, kan innehålla nästan två meter ihoplindat DNA.

DNA

Bärare av genetisk information i celler.

Jämförelse av ätliga och giftiga svampar

Vissa svampar är giftiga och kan vara dödliga för människor medan andra är ätliga och används i stor utsträckning vid matlagning.

Meios

Våra könsceller är haploida celler vilka framställs av diploida celler genom meios, en speciell typ av celldelning.

Svampar

Svamparnas fruktkropp består av hyfer (svamptrådar) bildade av svampsporer.

Added to your cart.