Aminosyror

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Kemi

Nyckelord

aminosyra, Arginin, Asparagin, Asparaginsyra, Cystein, Fenylalanin, Glycin, Glutamin, Glutaminsyra, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysine, Metionin, Prolin, tyrosin, Treonin, Tryptofan, Serin, Valin, Alanin, protein, peptid, peptidbindning, amidbindning, zwitterjonisk struktur, opolära sidokedjor, polär sidokedja, Molekyl, kemi, Organisk kemi

Relaterade objekt

Scener

Aminosyror (Huvudmeny)

 • Arginin
 • Asparagin
 • Asparaginsyra
 • Cystein
 • Fenylalanin
 • Glycin
 • Glutamin
 • Glutaminsyra
 • Histidin
 • Isoleucin
 • Leucin
 • Lysin
 • Metionin
 • Prolin
 • Tyrosin
 • Treonin
 • Tryptofan
 • Serin
 • Valin
 • Alanin

Relaterade objekt

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Arginin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Asparagin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Asparaginsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Cystein

Cystein är en aminosyra innehållande svavel, den är en av aminosyrorna som bygger upp proteiner.

Fenylalanin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Glutamin

En av tjugo proteinbyggande aminosyror.

Glutaminsyra

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Histidin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Isoleucin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Leucin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Lysine

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Metionin

En svavelhaltig aminosyra.

Prolin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Dess aminogrupp och den tredje kolatomen i sidokedjan bildar en ring.

Serin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Treonin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Tyrosin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Det innehåller en aromatisk ring som en del av dess sidokedja.

Tryptofan

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna. Det innehåller en aromatisk ring som en del av sin sidokedja.

Valin

En av de tjugo proteinbyggande aminosyrorna.

Proteiners sekundärstruktur

Polypeptidkedjor består av aminosyror och förekommer i form av alfahelix eller betaflak.

Proteinstruktur

Polypeptidkedjornas struktur och uppställning påverkar proteinets spatiala struktur.

Ammoniumjon (NH₄⁺)

En jonförening bildas när en ammoniakmolekyl tar emot en proton.

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av en järnkatalysator.

Hemoglobin

Ett syrebärande protein som finns i våra röda blodkroppar.

Kvävets kretslopp

Atmosfäriskt kväve binds av bakterier och används av levande organismer i form av olika föreningar.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak är en färglös gas med en karakteristisk stickande lukt. Dess vattenlösning kallas ammoniumhydroxid eller hushållsammoniak.

Fibroin

Fibroin är ett fibrillärt protein som utsöndras av silkesmaskar.

Glycylglycin (C₄H₈N₂O₃)

Den enklaste peptiden, bildad från två glycinmolekyler genom en peptidbindning.

Added to your cart.