Amerikansk marinsoldat (början av 2000-talet)

Amerikansk marinsoldat (början av 2000-talet)

Den amerikanska marinkåren är en viktig försvarsgren i den amerikanska militären, med cirka 180 000 (2017) specialutbildade medlemmar.

Historia

Nyckelord

marin infanteri, soldat, kraft, Amerikanskt, Armé, weapon (vapen), slagsmål, Modern

Relaterade objekt

Frågor

 • Hur många aktiva medlemmar har USA:s väpnade styrkor?
 • Hur många aktiva medlemmar har USA:s flotta?
 • Hur många aktiva medlemmar har USA:s marinkår?
 • Vilken är den primära stridsvagnen i USA:s marinkår?
 • Hur många stridsvagnar har USA:s marinkår?
 • Var har amerikanska marinkårssoldater INTE stridit?
 • Vilket smeknamn används för amerikanska marinkårssoldater?
 • Är det sant att den amerikanska marinkåren är en elitgren inom den amerikanska krigsmakten?
 • Vilket år grundades den amerikanska marinkåren?
 • Under vilket krig grundades den amerikanska marinkåren?
 • Var stred amerikanska marinsoldater INTE?
 • Vilken av dessa är en förkortning som används för en försvarsgren inom den amerikanska försvarsmakten?
 • Vem grundade den amerikanska marinkåren?
 • Vad ingår INTE i den amerikanska marinkårens standardbeväpning?
 • Vad ingår INTE i den amerikanska marinkårens standardbeväpning?
 • Ange eldhastigheten för en M4 karbin.
 • Ange utgångshastigheten på en M4 karbin
 • Är det sant att amerikanska marinkårssoldater hade en viktig roll i andra världskriget?
 • I vilket krig kämpade USA mot Irak för att befria Kuwait 1991?
 • Vad var kodnamnet för den operation som leddes av USA under Kuwaitkriget?
 • Vad är utgångshastighet på en Beretta M9?
 • Vad är den effektiva räckvidden för en Beretta M9?
 • Hur mycket väger en oladdad Beretta M9?
 • Vad är tomvikten på en M4 karbin?

Scener

Amerikansk marinkårssoldat

I strid

Utrustning

 • Colt M4 karbin
 • Beretta M9 pistol
 • rökgranat
 • armékniv

Relaterade objekt

Amerikansk soldat (andra världskriget)

Amerikanska soldater kämpade vid nästan alla större fronter i andra världskriget.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Från och med 1940-talet har de allt större hangarfartygen tagit över världshaven.

AH–64 Apache (USA, 1975)

Attackhelikoptern Apache, uppkallad efter en av de amerikanska ursprungsbefolkningsgrupperna, utvecklades för den amerikanska armén.

Delstater och städer i USA

Denna animation visar USA:s delstater och största städer.

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

Fighting Falcon är det mest framgångsrika flygplanet i kategorin enhetsflygplan.

Mount Rushmore (USA)

Skulpturerna i Mount Rushmore, som avbildar fyra stora amerikanska presidenter, är huggna direkt ur en stor granitklippa.

Skjutvapen

I konkurrensen som rådde mellan världens mäktigaste nationer under 1800- och 1900-talen gjorde länderna stora ansträngningar för att utveckla effektiva...

Soldater i det amerikanska inbördeskriget

Det amerikanska inbördeskriget utkämpades mellan Konfederationen (Sydstaterna) och Unionen (Nordstaterna).

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanska slagskeppet USS Missouri togs i tjänst under andra världskriget och användes även i Kuwaitkriget.

Vita huset (Washington, 1800)

En av världens mest kända byggnader är USA:s presidents officiella residens och primära arbetsplats.

Sovjetisk soldat (andra världskriget)

Den sovjetiska armén blev en mycket kraftfull maktfaktor efter första världskriget - först på grund av sin storlek, senare på grund av sin arsenal.

Tysk soldat (andra världskriget)

Wehrmachts soldater under andra världskriget var välutbildade och utrustade med moderna vapen.

Brittisk soldat (första världskriget)

Under första världskriget var Storbritannien en del av den militära alliansen som kom att kallas "Ententen".

Tysk soldat (första världskriget)

De tyska soldater som stred under första världskriget var välutbildade och använde moderna vapen.

Vapen (första världskriget)

Första världskriget förde, på grund av utvecklingen av nya vapen, med sig stora förändringar inom militärtekniken.

Added to your cart.