Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukos är en av glukosmolekylens (särskilt D-glukosens) stereoisomerer.

Kemi

Nyckelord

alfa-D-glukos, glukos, monosackarid, kolhydrat, socker, enkelt socker, regio, hexos, glykosid, aldos, aldohexos, silver spegel testet, konstitution, konforma, axial, ekvatorial, fotosyntes, stärkelse, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Alfa-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Information

Molmassa: 180,16 g/mol

Smältpunkt: 146 °C

Densitet: 1,5620 g/cm³

Värmekapacitet: -2805 kJ/mol

Egenskaper

Alfa-D-glukos är en aldohexos. Den är en vit, luktfri, söt, kristallin förening som löser sig väl i vatten men som är svårlöslig i alkohol. Vid uppvärmning smälter den vid låg temperatur. Dess ringstruktur innehåller en eter- och en hydroxylgrupp.

Termen "Alfa" indikerar att hydroxylgruppen som är bunden till den första kolatomen är belägen under ringens plan, mitt emot CH₂OH-gruppen. I Beta-D-glukos är hydroxylgruppen och CH₂OH-gruppen belägna på samma sida.

Bokstaven "D" indikerar att det kirala centret som ligger längre bort från oxogruppen har samma konfiguration som i D-glyceraldehyd.

Alfa-D-glukos bildar estrar med karboxylsyror. Det ger positiva resultat för Fehlings och Tollens prov eftersom några av ringarna öppnas upp i en vattenlösning och de resulterande öppna kedjemolekylerna deltar i reaktionen.

Förekomst och framställning

Den förekommer i nästan alla söta frukter. Den är en del av di- och polysackarider såsom maltos och stärkelse.

Den produceras i växter under fotosyntes.

Användning

Människokroppen använder den energi som produceras under den långsamma metaboliska nedbrytningen (eller biologiska oxidationen) av glukos. Den används i stora mängder i flera kemiska synteser såsom vid produktion av sorbitol, glukonsyra, askorbinsyra och glutaminsyra.

Kalottmodell

Animation

Relaterade objekt

Amylos ((C₆H₁₀O₅)n)

En spiralformad molekyl bestående av alfa-D-glukosenheter. Det är en av de grundläggande komponenterna i stärkelse.

Glukosmolekylens ringslutning

Animationen illustrerar processen där glukos i en öppen kedja ringsluts och formar alfa-D-glukos och beta-D-glukos.

Laktos (C₁₂H₂₂O₁₁)

En typ av socker som finns i däggdjursmjölk.

Maltos (maltsocker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En disackarid sammansatt av två alfa-D-glukosmolekyler.

Sackaros (sukros) (C₁₂H₂₂O₁₁)

En vit, vattenlöslig, söt förening känd som socker.

Beta-D-glukos (C₆H₁₂O₆)

Beta-D-glukos är en av D-glukosens stereoisomerer.

Cellobios (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobios är den grundläggande strukturella enheten i cellulosa.

Cellulosa (C₆H₁₀O₅)n

Byggmaterial i växtcellväggar och fibrer.

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Fruktos (fruktsocker) (C₆H₁₂O₆)

Fruktos är den sötaste av de enkla kolhydraterna.

Leverns anatomi och funktioner

Levern är ett vitalt organ som spelar en viktig roll i spjälkning av fetter, avgiftning och ämnesomsättning.

Molekyler - övningsuppgift VI (Kolhydrater)

Övningsuppgifter kring gruppering och struktur av mono-, di- och polysackarider.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Added to your cart.