Alanin (C₃H₇NO₂)

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Kemi

Nyckelord

Alanin, Ala, aminosyra, protein, peptid, polypeptid, opolära sidokedjor, silke, zwitterjon, peptidbindning, amidbindning, aminosyrasekvens, Molekyl, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Added to your cart.