Alanin (C₃H₇NO₂)

Alanin (C₃H₇NO₂)

En icke-polär aminosyra. L- och D-molekyler är spegelbilder av varandra.

Kemi

Nyckelord

Alanin, Ala, aminosyra, protein, peptid, polypeptid, opolära sidokedjor, silke, zwitterjon, peptidbindning, amidbindning, aminosyrasekvens, Molekyl, kemi, biokemi, biologi

Relaterade objekt

Scener

Kul- och pinnmodell

Alanin (C₃H₇NO₂)

Information

Molmassa: 89,09 g/mol

Smältpunkt: 297 °C

Kokpunkt: 250 °C

Densitet: 1,424 g/cm³

Egenskaper

Alanin är en färglös, kristallin förening som är olöslig i eter, svagt löslig i alkohol och väl löslig i vatten. Det är en aminosyra med en opolär sidokedja. L-alanin är en av de viktigaste aminosyrorna. Det finns i nästan alla proteiner. Ett antal aminosyror är substituerade derivat av alanin.

Förekomst och framställning

Alanin förekommer i stora mängder i proteiner. Silke innehåller till exempel 25 % L-alfa-alanin. I levande organismer produceras det i en reaktion mellan mjölksyra och ammoniak. I laboratorier framställs det från alfa-klorpropionsyra och ammoniak.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Aminosyror

Aminosyror är proteinets monomerer.

Optisk isomeri

Asymmetriska (kirala) molekyler är varandras spegelbilder men är inte identiska.

Peptidbindning

Aminosyrorna som utgör proteiner hålls ihop av peptidbindningar.

Spindeltråd, spindelnät

Spindeltrådens densitet är lägre än nylonets, men dess elasticitet är större än stålets.

Added to your cart.