Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Akropolis (Aten, 400-talet f.v.t.)

Världens mest kända citadell, Akropolis i staden Aten, byggdes på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”.

Historia

Nyckelord

Akropolis, citadell, Fidias, Perikles, Hellas, Världsarv, Pallas Athena, Parthenon, byggnad, stadsstat, Zeus, Greker, grekiska, Grekland, Aten, Iktinos, Kallikrates, struktur, polis, gudar, Doric, tympanon, bas, pelargång, Jonisk, religion, karyatid, fristad, karyatider, fredstider, kyrka, kolonn, pediment detalj, antiken, historia, försvar

Relaterade objekt

Frågor

 • I vilken del av de grekiska stadsstaterna fanns vanligtvis akropolerna?
 • Vilket av nedanstående ord är en synonym till stadsstat?
 • Vilken funktion hade akropolerna?
 • Vilken funktion hade akropolerna?
 • När byggdes citadellet i Aten?
 • Vem var huvudskapare av de religiösa verken i Akropolis?
 • Ange första bokstaven i det grekiska alfabetet.
 • Ange sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
 • Vem var Atens skyddsgudinna?
 • Hur föddes Athena enligt grekisk mytologi?
 • Vem var vetenskapens och hantverkarnas gudinna i grekisk mytologi?
 • Vem var den största guden i grekisk mytologi?
 • Vad kallas portbyggnaden vid Akropolis i Aten?
 • Vilken gudinna dyrkades i templet beläget till höger om Propyléerna?
 • I vilken grekisk arkitektonisk stil var Athena Nike templet byggt?
 • Vad heter det största templet på Akropolis?
 • Vad kallas en skulpterad kvinnofigur, utformad som ett stöd, som bär upp en del av byggnaden?
 • I vilken byggnad på Akropolis i Aten hittar man karyatider?
 • Vilken byggnad på Akropolis i Aten kallades för ˝bronsdepån˝?
 • Vem av följande personer var inte en atensk statsman?
 • Vad är en tyrann?
 • När utvisades den sista atenska tyrannen?
 • Hos vem låg den största makten i den antenska demokratin?
 • Hur lång var tjänstetiden för en statsman i den atenska demokratin?

Scener

Akropolis

 • Parthenon - Den centrala byggnaden på Akropolis är antikens största tempel byggt i dorisk stil.
 • Erechtheion - Tempel byggt i jonisk stil, med stödpelare utformade som kvinnofigurer (karyatider).
 • Chalkotheke - Hall som användes för att lagra rituella gåvor tillägnade Athena (˝bronsdepå˝).
 • Athena Promachos - Vishetens och vetenskapens gudinna, beskyddare av staden som döptes efter henne.
 • Artemistemplet i Brauron - Helgedom ägnad åt Artemis, kyskhetens och jaktens gudinna.
 • Propyléer - Antik grekisk portbyggnad som på Akropolis bestod av två hallar och fem korridorer.
 • Athena Niketemplet - Helgedomen som byggdes i jonisk ordning, tillägnades Nike (segergudinnan).
 • Aten - Centrum av en av de viktigaste stadsstaterna i antikens Grekland. Det var uppkallat efter gudinnan Athena.
 • Egeiska havet - Det är en långsträckt havsbukt i Medelhavet. Det har en yta på 214 000 km2.
 • Pireus - En stad på Egeiska kusten, som låg sydväst om Aten. Det var hamnen av antikens Aten.
 • väg - En väg omgiven av murar, som anslöt Aten med Pireus. De flesta handelsvarorna transporterades från hamnen till staden på denna väg

Atens citadell

Akropoler (citadeller) var byggnadskomplex som användes främst i religiösa syften i antikens Grekland. De var i allmänhet belägna i städernas centrumtoppen av en höjd.
Den mest kända akropolen finns i Aten, på toppen av en blå-grå kalkstenskulle som reser sig 150 meter över havet.

400-talet f.v.t., under den atenska demokratins gyllene tidsålder, anförtrodde Perikles åt Fidias, en av antikens mest kända konstnärer att rita byggnaden. Konstruktionen utfördes av arkitekterna Iktinos och Kallikrates. Magnifika byggnader uppfördes, en efter en annan, på denna infertila klippa.
Arkeologiska Föreningen i Grekland utförde storskaliga utgrävningar vid Akropolis under andra hälften av 1800-talet, men restaureringen är ännu inte färdig. År 1987 togs Akropolis upp på Unescos världsarvslista.

Fidias byst

Propyléer

Portbyggnaden

Termen Propyléer hänvisar vanligtvis till gamla grekiska portbyggnader. Portbyggnaden på Akropolis i Aten byggdes mellan 437 och 432 f.v.t., efter Mnesikles, en grekisk skulptörs ritningar. (Av flera skäl blev originalplanerna aldrig helt genomförda).
Porten bestod av en central hall med en sidoflygel. Centralhallen bars upp av kolonner. De sex doriska kolonnerna i fasaden bildade fem korridorer. Endast en (den norra) av de två byggnader som skulle byggts på sidorna av porten slutfördes.

De storslagna trapporna som leder till porten byggdes till senare, under den romerska eran.

Av de fem portarna och de två hallarna, återstår idag endast taket och de yttre pelarna av Propyléerna.

Portbyggnaden idag

Parthenon

Jungfruns tempel

Parthenon var den mest storslagna, centrala byggnaden på Akropolis. Templet, som var ett av de största i sitt slag under antiken, byggdes mellan 447 och 432 f.v.t. av arkitekterna Iktinos och Kallikrates efter skulptören Fidias ritningar. Parthenon var uppkallat efter stadens skyddshelgon Athenas namntillägg (Athena Partenos – Jungfru Athena).

Templet är byggt i dorisk ordning. Den trappstegsformade underbyggnaden håller upp de yttre pelarna (46 sammanlagt) och väggarna. Sadeltaket och de två triangulära fasaderna utsmyckade med reliefer (tympanon) hölls upp av pelare.
Templets centrala cella var uppdelad i två delar delad av en vägg. Athenas marmorstaty (11-12 m hög, skapad av Fidias) stod i den större cellan, medan den mindre cellan användes som skattkammare.

Parthenon idag

Erechteion

Karyatidernas byggnad

Förutom Parthenon, som dominerade Akropolis, fanns också templet Erechtheion som var byggt i jonisk stil. Erechtheion är berömt för sina karyatider, sex pelare utformade som kvinnor vilka bär upp den terrassliknande hallen (Erechtheion).
Karyatider är skulpterade kvinnofigurer utformade som ett stöd (dess manliga motsvarighet är atlanter). Karyatider användes inte enbart inom grekisk arkitektur utan även inom senare stilar. Pelarhallen är ett enastående exempel även i jämförelse med andra antika Karyatider.

Karyatider

Athena Promachos

Skyddshelgonet

Skyddshelgonet Pallas Athena, dotter till Zeus och Metis, är en av de olympiska gudarna.
Hon dyrkades av de gamla grekerna som vishetens, vetenskapens, hantverkens och konstens gudinna. (Trots att hon föddes ur Zeus huvud då Hefaistos slog honom i huvudet med sin hammare, var hon ändå Zeus favoritdotter).

Athena var städernas beskyddare. Hon slogs med Poseidon om Atens beskydd, och då hon vann döptes staden efter henne. Självfallet byggdes de mest betydelsefulla byggnaderna på Akropolis för att hedra skyddsgudinnan (Athena Polias). Förutom Athenastatyn inne i Parthenon uttryckte Fidias sin vördnad för Athena genom att även skapa en bronsstaty av gudinnan. Denna placerades på en öppen plats på citadellet varifrån den kunde beskådas även från långt håll i klart väder.

Pallas Athena, städernas beskyddare

Animation

 • Parthenon - Den centrala byggnaden på Akropolis är antikens största tempel byggt i dorisk stil.
 • Erechtheion - Tempel byggt i jonisk stil, med stödpelare utformade som kvinnofigurer (karyatider).
 • Chalkotheke - Hall som användes för att lagra rituella gåvor tillägnade Athena (˝bronsdepå˝).
 • Athena Promachos - Vishetens och vetenskapens gudinna, beskyddare av staden som döptes efter henne.
 • Artemistemplet i Brauron - Helgedom ägnad åt Artemis, kyskhetens och jaktens gudinna.
 • Propyléer - Antik grekisk portbyggnad som på Akropolis bestod av två hallar och fem korridorer.
 • Athena Niketemplet - Helgedomen som byggdes i jonisk ordning, tillägnades Nike (segergudinnan).
 • Athenastatyn - Den 12 meter höga marmorstatyn skapades av Fidias. Gudinnans vita hy skapades i elfenben.
 • hjälm - Statyn avbildade gudinnan med en hjälm dekorerad med en sfinx och bevingade hästar.
 • segerns gudinna - I sin ena hand höll Pallas Athena en statyn av segergudinnan.
 • dorisk pelare - Inne i cellan placerades tio doriska pelare längs de längre väggarna och fem doriska pelare längs de kortare väggarna.
 • sköld - På skölden fanns en avbildning av grekernas kamp mot amazonerna.
 • cella - Det innersta rummet i ett antikt grekiskt eller romerskt tempel, där en staty av guden stod uppställd.

Promenad

Tidsresa

Parthenon (Tvärsnitt)

 • pediment
 • kornisch
 • tympanon - Halvrunt eller triangulärt gavelfält med kornisch och vidgad nisch, oftast dekorerad med reliefer och statyer.
 • piedestal
 • 31 m
 • opisthonaos - Bakre pelargång.
 • 70 m
 • opisthodomos - Ursprungligen en sal inom kyrkans område som saknade anslutning till cellan.
 • yttre pelargång
 • dorisk pelare - Åtta doriska pelare placerades på templets kortare sida och 17 doriska pelare på dess längre sida.
 • metop - En del av den doriska frisen, ofta dekorerad med reliefer.
 • akroterion - Ornament.
 • Parthenon - Det största templet på Akropolis tillägnat gudinnan Athena. Templet byggdes av arkitekterna Iktinos och Kallikrates efter skulptören Fidias ritningar. Tidigare stod ett annat tempel på samma plats. Det tog tio år att bygga templet som stod färdigt år 438 f.v.t.
 • takkonstruktion
 • cella - Det innersta rummet i ett antikt grekiskt eller romerskt tempel, där en staty av guden stod uppställd.
 • jonisk pelare - Parthenon var prydd med fyra joniska pelare. Det var första gången en byggnad utformades i dorisk ordning med joniska inslag.
 • utsmyckning på västra pedimentet - Skildrar kampen om Attika mellan Athena och Poseidon.

Athenastatyn

 • Athenastatyn - Den 12 meter höga marmorstatyn skapades av Fidias. Gudinnans vita hy skapades i elfenben.
 • hjälm - Statyn avbildade gudinnan med en hjälm dekorerad med en sfinx och bevingade hästar.
 • segerns gudinna - I sin ena hand höll Pallas Athena en statyn av segergudinnan.
 • dorisk pelare - Inne i cellan placerades tio doriska pelare längs de längre väggarna och fem doriska pelare längs de kortare väggarna.
 • sköld - På skölden fanns en avbildning av grekernas kamp mot amazonerna.
 • cella - Det innersta rummet i ett antikt grekiskt eller romerskt tempel, där en staty av guden stod uppställd.

Aten

 • jordbruksområde
 • stadsport
 • stadsmur
 • Akropolis - En citadell byggd på en välskyddad hög klippa. Den var de antika grekiska stadsstaternas religiösa centrum.
 • Areopagen - En stenklippa som ligger nordväst om Akropolis och som var mötesplatsen för det så kallade "rådet på Areopagen".
 • agora - Marknadsplats och fristad. Ett av de viktigaste handels-, politiska och religiösa centras i gamla grekiska städer.
 • bostäder

Berättarröst

Akropolerna hade en betydande roll i de antika grekiska stadsstaterna. Dessa citadeller byggdes i stadskärnan, på en plats som enkelt kunde beskyddas. Utöver det försvarsmässiga syftet, fungerade dessa citadeller också som religiösa centrum. Det är inte enbart genom storleken och kvaliteten på utformning och konstruktion som Atens citadell utmärker sig från liknande byggnadsverk, utan också genom sin historiska signifikans. Belägen på en klipphöjd på den attiska slätten, byggdes Akropolis på 400-talet f.v.t. under Perikles ”gyllene tidsålder”. Huvudskaparen av de religiösa verk som fanns här var Fidias, en av de mest kända hellenistiska skulptörerna i området.

Propyléerna, en komplex, monumental portbyggnad fungerade som entré till det heliga området. Den stora portbyggnaden i marmor ritades av den grekiska skulptören Mnesikles.

Under den romerska eran byggdes en trappa till, bredvid vilken ett av de finaste exemplen på ett joniskt tempel står, nämligen Athena Nike templet.

De flesta byggnader som var belägna på Akropolisklippan var ägnade åt Pallas Athena, beskyddaren av staden som döpts efter henne. I centrum av Akropolis stod Athenas magnifika bronsstaty, som beskyddare av staden.

Chalkotheket (”bronsdepån”) kallades byggnaden där rituella gåvor tillägnade gudinnan lagrades.

Bland byggnaderna på Akropolis finns ett av de största, mest kända och mest betydelsefulla templen från den antika världen, nämligen Parthenon. Byggnadens utformning i dorisk ordning, med joniska inslag, anförtroddes arkitekterna Iktinos och Kallikrates medan utsmyckningen blev skulptören Fidias uppgift. I den större cellan stod Fidias 12 meter höga Athenastaty.

Vid sidan av Zeus älskade dotter Athena, fick även andra gudar ta plats på Akropolis. Erechteion var ett annant av de religiösa templen på Akropolis. Templet blev känt för sina karyatider, kolumnerna som utformats som kvinnofigurer.

Av Artemistemplet i Brauron finns tyvärr bara ruinerna kvar. Akropolis i Aten, som lockar hundratusentals turister varje år, fick sin välförtjänta plats på Unescos världsarvslista år 1987.

Relaterade objekt

Antika grekiska kolonntyper

Den doriska, joniska och korintiska kolonnordningen varierar i storlek och i utsmyckning.

Dionysosteatern (Aten, 300-talet f.v.t.)

Teatern som har en utmärkande form och en utmärkt akustik är belägen i Aten, nedanför Akropolis södra sluttning.

Grekisk hoplit (400-talet f.v.t.)

En tungt beväpnad fotsoldat i antikens Grekland.

Invånare i det antika Aten

Den atenska demokratin byggde på att fria män som ägde mark och var över 21 år gamla hade fullständiga medborgerliga rättigheter. Dessa män utgjorde...

Bastiljen (Paris, 1700-talet)

Fängelset i Paris blev legendariskt efter revolutionen år 1789.

Grekiskt handelsfartyg (antiken)

De gamla grekerna blev "havets åkare" tack vare sina moderna segelfartyg.

Historisk karta (historiska landmärken)

Hitta historiska landmärken eller platsen för historiska händelser på blindkartan.

Olympia (400-talet f.v.t.)

De olympiska spelen som hölls i Olympia vart fjärde år efter 776 f.v.t. gjorde staden till ett av Greklands centrum under antiken.

Trojanska hästen

Enligt Homeros klassiska epos var det Odysseus krigslist som orsakade Trojas fall.

Världens sju underverk

Bara ett av antikens sju underverk står kvar idag, nämligen pyramiderna i Giza.

Apoxyomenos

Den hellenistiska skulpturen som hittades i Adriatiska havet är karakteristisk för den grekiska skulpturkonsten under antiken.

Atreus skattkammare (Mykene, 1300-talet f.v.t.)

Kupolgraven som är belägen i den antika staden Mykene tillskrivs den legendariske kungen.

Det antika Greklands keramik

Mästerverken som skapades av grekiska keramiker under antiken är viktiga arkeologiska artefakter.

Grekiska gudar

Var och en av de olympiska gudarna i den grekiska mytologin var lika unika som vi människor är.

Hus från antikens Grekland

Ett genomsnittligt hus i antikens Grekland hade en rektangulär, geometrisk planlösning med två våningar.

Knossospalatset (2:a årtusendet f.v.t.)

Det största byggnadskomplexet från bronsåldern på antikens Kreta var förmodligen centrum för den minoiska kulturen.

Mykene (1000-talet f.v.t.)

Staden som var en avancerad kultur var den första bosättningen i historien som hade ett citadell.

Babylon (500-talet f.v.t.)

Den forntida staden Babylon byggdes på stranden av floden Eufrat i Mesopotamien.

Skulpturens milstolpar

Animationen visar fem framstående verk ur skulpturkonstens historia.

Added to your cart.