Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin (avancerad nivå)

Adrenalin, även kallat epinefrin, är ett hormon som produceras i stressiga situationer och förbereder kroppen på att fly eller slåss.

Biologi

Nyckelord

adrenalin, epinefrin, stressande situation, påkänning, Alarmreaktion, hormon, signalsubstans, sympatiska nervsystemet, binjuremärgen, vasokonstriktion, vasodilation, katekolamin, blodsockernivån, homeostas, människa, biologi

Relaterade objekt

Det endokrina systemet

Körtlar i det endokrina systemet utsöndrar hormoner till blodet.

Hjärtat

Hjärtat är den centrala pumpen i hjärt- och kärlsystemet och det slår flera miljarder slag under en livstid.

Smärtreflex

Smärtreflexen är en automatisk reaktion på ett potentiellt skadligt stimuli.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp täpper till hjärtats kranskärl. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna.

Hudens lager, känselsinne

Huden är kroppens mjuka yttre skikt. Dess tre lager är överhuden, läderhuden och underhuden.

Urinvägarna

Urinvägarna avlägsnar skadliga och onyttiga ämnen från kroppen.

Nervsystemet

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan det perifera nervsystemet omfattar allt annat som ingår i nervsystemet.

Added to your cart.