Addition

Addition

I en additionsreaktion förenas molekyler av två eller flera ämnen utan att bilda en biprodukt.

Kemi

Nyckelord

tillsats, förening, reaktion, kemikalie, halogen tillsats, etenmolekyl, brommolekyl, dibrometan, färgförändring, mättad bindning, omättad bindning, eten, kemiskt test, bromvatten, Organisk kemi, kemi

Relaterade objekt

Scener

Relaterade objekt

Brom (Br₂)

En halogen som kan orsaka hudirritation.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Den första medlemmen i den homologa serien av alkener.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer, biprodukten är väteklorid.

Konformationer av etan

En "staggered" konformation hos etan är mer stabil än en "eclipsed" konformation.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

1,1,2,2-tetrafluoreten (C2F4)

En färglös, luktfri gas som är en monomer av teflon.

Jämförelse av halogener

Halogenerna är en grupp i det periodiska systemet som består av fem kemiskt besläktade grundämnen, fluor, klor, brom, jod och astat.

Upplösning av väteklorid (HCl) i vatten

Vattenlösningen av gasen väteklorid kallas saltsyra.

Bromfluorklormetan (CHClBrF)

Molekylen har två enantiomerer: stereoisomerer som är varandras spegelbilder och inte kan överlappas.

Added to your cart.