Образовни презентациони софтвер на интерактивној табли
Интерактивни садржаји за учење код куће
%
Попуст за школе
Обука, подршка и досконтна набавка за школе
Дигиталне карте на интерактивној табли
дигитални дневник
Дигитални уџбеници на мобилне уређаје
Дигитални и штампани уџбеници са интерактивним додатним садржајима
Конструкцијски софтвер геометрије у равни
Конструкцијски софтвер просторне геометрије
Added to your cart.