Гвоздени стуб (Делхи)

Гвоздени стуб, и поред старости од 1500 година, отпоран је на рђу.

Реакција натријума и воде.

Реакцијом натријума са водом настаје водоник, а фенолфталеин показује базну вредност.

Реакција калцијума и бакра са водом.

Реакцијом калцијума (1) са водом настаје водоник, а раствор је базног карактера; бакар...

Added to your cart.