Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и...

Пантеон (Рим, 2 век)

Пантеон или Храм свих богова је саграђен током владавине цара...

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара...

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање...

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања...

Бедуински камп

Полуномадски начин живота Бедуина прилагођен је климатским и...

Људски мишићи

Попречно-пругасти мишићи су активни део мишићног система:...

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Плима и осека

Плима и осека је појава подизања и спуштања нивоа Земљаних океана...

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а...

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру...

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања,...

Маглев возови

Принцип рада Маглев возова је заснован на магнетској левитацији....

Анатомија дебелог црева

У дигестивном систему следи после танког црева, ту се абсорбирају...

Телеграф (Семјуел Ф. Б. Морзе)

Амерички научник је 1837. на њујоршком универзитету представио...

Телефон (Александер Грејам Бел)

Бел је 1876. године конструисао телефон којим је могућ пренос...

Воденица

Воденица претвара кинетичку енергију воде у корисну механичку...

Added to your cart.