Полицијски патролни аутомобил

Анимација нам приказује конструкцију и опремљу полицијског...

Компарација халогених елемената

Елементи ВИИа групе елемената су: флуор (F), хлор (Cl), бром (Br),...

Женски репродуктивни систем (основни степен)

Репродуктивни систем чине органи за размножавање.

Терен за футбал

Захваљујући минималном броју реквизита и релативно једноставним...

Глицералдехид (C₃H₆O₃)

Глицералдехид је оптички активно хемијско једињење,...

Бета-Ђглукоза (C₆H₁₂O₆)

Један од просторних изомера глукозе, тачније Ђглукозе.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна...

Ђглукоза (grožđani šećer) (C₆H₁₂O₆)

Првобитни извор енергије за ћелије.

Слагање геометријских форми (једнобојних)

Од коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Аланин (C₃H₇NO₂)

Неполарна аминокиселина. Молекули у низу Л и Д су одраз један другог.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се...

Бета-Ђфруктоза (voćni šećer) (C₆H₁₂O₆)

Фруктоза или воћни шећер је најслађи једноставан угљени хидрат.

Вежбе о молекулима ИВ. (Угљоводоници)

Задатак за упознавање са угљоводоницима.

Ђрибоза (C₅H₁₀O₅)

Рибоза отвореног ланца коју налазимо у нуклеинским киселинама,...

Сребро јодид (AgI)

Светложуто једињење које настаје у реакцији сребро нитрата и...

Индустријска зона

Обезбеђује предузимачима инфраструктуру и услуге које су им...

Вежбе о молекулима В. (Једињење угљеника са садржајем кисеоника)

Задатак за разумевање структуре и класификацијеједињења угљеника...

Пиридин (C₅H₅N)

Хетероциклично органско једињење са садржином азота, безбојна,...

Триметиламин Н(CH₃)₃

Терцијални амид, даје мирис поквареним намирницама.

Вежбе о молекулима ВИИ. (Једињење угљеника са садржајем азота)

Задатак за разумевање структуре и класификације једињењаа угљеника...

Added to your cart.