Аспарагинска киселина

Есенцијална аминокиселина, једна од 20, које граде протеине.

Триметиламин Н(CH₃)₃

Терцијални амид, даје мирис поквареним намирницама.

Расед (основни степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Политетрафлуоретилен, тефлон (C₂F₄)n

Један од најпознатијих синтетичких полимера.

Градски пејзаж у средњем веку (Будим)

Градови у средњем веку су имали улице карактеристичног изгледа и атмосфере.

Хлорметан (metil-klorid) (CH₃Cl)

Можемо га направити грејањем мешавине метана и хлора.

Мрежа квадра (задаци)

Анимација нам приказује разне мреже датог квадра, а може се решити и више задатака.

Имидазол (C₃H₄N₂)

Хемијско једињење које садржи азот, значајан у биологији и у пракси.

Валин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Глутамин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Лизин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Цистеин

Аминокиселина која садржи сумпор, једна од 20, које граде протеине.

Глутаминска киселина

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Аспарагин

Есенцијална аминокиселина, једна од 20, које граде протеине.

Циклохексан (C₆H₁₂)

Безбојна текућина, не раствара се у води, добро се раствара у органском разређивачу.

Католичка гробна црква (Фелдебре, Мађарска)

Парохијска црква из 11. века је једна од најзначајнијих културних споменика у Мађарској.

Пројектовање кухињског намештаја - просторни координатни систем

Уз помоћ рачунарског модела кухињског намештаја упознаћемо употребу координатног система.

Озон (O₃)

Озон је алотропска модификација кисеоника, који се састоји од три атома кисика.

Нафтален

Најпростији полициклични ароматични угљоводик.

Added to your cart.