Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине...

Роботи

Летећи са роботом идемо према математичком свету просторног...

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Шаховски задаци

Решавањем шаховских задатака развијамо логичке способности на часу...

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око...

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења...

Задаци са вагом

Занимљива логика: треба изабрати једини различити тег у гомили истих.

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у...

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање...

Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Гометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у...

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у...

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо,...

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и...

Запремина тетраедра

Запремину тетраедра ћемо одредити почевши од зепремине призме.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у...

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ...

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне...

Added to your cart.