Рачунање обима, површине и запремине

Ова анимација ће нас упознати са начинима рачунања обима и повшине геометријских облика у...

Шаховски задаци

Решавањем шаховских задатака развијамо логичке способности на часу математике.

Гометријске трансформације 1. (ротација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне ротације (око тачке и око осе).

Гометријске трансформације 3. (рефлексија)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне рефлексије (у равни и у простору).

Кеплерови закони

Кеплерови закони описују кретање планета око Сунца.

Геометријске трансформације 2. (транслација)

Анимација нам приказује дво- и тродимензионалне транслације (у равни и у простору).

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења можемо контролисати...

Задаци са вагом

Занимљива логика: треба изабрати једини различити тег у гомили истих.

Оптичка илузија

Приликом оптичке илузије наш мозак погрешно интерпретира виђену слику.

Просторни координатни систем

Систем просторних координата са шемама и задацима за развијање перцепције простора.

Познати производи

Јасна илустрација алгебарских израза.

Обртна тела

Обртна тела настају ротацијом неког геометријског тела око осе.

Пресеци купе

Пресек купе је крива, која се добија пресеком праве кружне купе у равни.

Колико је сати?

Уз помоћ игре можемо вежбати употребу аналогних и дигиталних часовника.

Правилна тела

Од пет правилних („Платонских”) тела, која постоје у тродимензионалном простору,...

На колико делова дели простор 3 равни?

Три равни можемо на разне начине сместити у простору. Погледајмо, на колико делова делимо...

Коцкица

Са правилним коцкама можемо решити више статистичких задатака и задатака из вероватноће.

Амесова соба

Специјална соба има искривљене зидове за приказивање оптичке илузије.

Коцка (задаци)

Ивице, дијагонале и странице коцке тачно можемо одредити уз помоћ њених темена.

Интересантне површине

Мебијусова трака и Клајнов бокал су интересантне дводимензионалне површине са само једном...

Added to your cart.