ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру...

Хемоглобин

Хемоглобин је металопротеин за пренос кисеоника који садржи гвожђе...

Фулерен (C₆₀)

Кристална алотропна модификација чистог угљеника, која је...

РНК

Полинуклеотид, који се састоји од фосфорне киселине, рибозе и...

Стеаринска киселина (октадеканоинска киселина) (C₁₇H₃₅COOH)

Воскаста чврста материја беле боје, јавља се у животињским и...

Лактоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Врста шећера у млеку сисара.

Сахароза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Хемијско једињење беле боје, слаткастог укуса, који се добро...

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Материја ћелијског зида и влакана биљке.

Рафинисање нафте

Од сирове нафте се дестилацијом добијају разни производи (дизел,...

Молекул масти

Глицерину се прикључују три засићене масне киселине.

Оптичка изомерија

Ако молекул нема унутрашњу симетрију, и ако се не може поклопити...

Молекул уља

Триглицериди који садрже незасићене масне киселине су текући на...

Секундарна структура протеина

Полипептидни ланци настају од аминокиселина и имају облик опруге...

Конформације молекуле етана

Молекула етана може да поприми стабилну отворену конфирмацију.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана...

Мравља киселина (метанска киселина) (HCOOH)

Мравља киселина (или метанска киселина) najjednostavnija je...

Дијамант

Један од три стабилне алотропске модификације угљеника. Најтврђи...

Added to your cart.