Развој атомских модела

Главне станице у шватању структуре атома од почетака до данас.

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује...

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се...

Ланчана реакција

Енергија која се ослобађа приликом цепања атомске језгре се може...

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а...

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и...

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања...

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га,...

Сумпораста киселина (H₂SO₃)

Безбојна киселина средње јачине, познат само у воденом раствору.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо...

Реакција амонијака и хлороводоника

Реакцијом амонијака и хлороводоника добијамо једињење са јонском...

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана...

Металургија (средњи степен)

У високим пећима се из руде гвожђа производи сирово гвожђе.

Калциум-карбонáт (CaCO₃)

Кречњак се користи у најразличитијим примерима.

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као...

Производња амонијака (Хабер-Бошова синтеза)

Амонијак се може добити директном синтезом од азота и водоника, на...

Added to your cart.