Развој модела атома

Историјски преглед главних теорија и схватања о структури атома.

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Aгрегатна стања

Промена агрегатног стања је прелазак супстанце из једног агрегатног стања у друго.

Електронска конфигурација калцијума

Анимација нам приказује електонску конфигурацију атома калцијума.

Ковалентне везе молекула бензола

Између атома угљеника постоје сигма и делокализоване пи-везе.

Ланчана реакција

Енергија која се ослобађа приликом цепања атомске језгре се може искористити у...

Планетарна циркулација ваздуха

Разлика у температури између полова и екватора проузрокује планетарну циркулацију...

Топионица алуминијума

У топионицама се од боксита електролизом ствара алуминиум.

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Везе молекула азота

Анимација нам приказује структуру молекуле азота: једну сигма, и две пи везе.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција (ултраљубичасто зрачење)...

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Металургија (средњи степен)

У високим пећима се из руде гвожђа производи сирово гвожђе.

Реакција амонијака и хлороводоника

Реакцијом амонијака и хлороводоника добијамо једињење са јонском везом: амонијум хлорид.

Шестоугаона метална решетка

Метали са шестоугаоном решеткастом структуром су крути, тешко обрадиви.

Коцкаста решетка са централном тачком у простору

Коцкаста решетка са централном тачком у простору је најлабавија структура метала.

Формирање молекула водоника

Атоме водоника у молекули везује ковалентна веза.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо много тога учинити за...

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Фосфор пентоксид (P₂O₅)

Једињење у облику белог дима, настаје приликом паљења фосфора на ваздуху.

Added to your cart.