Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на површину Земље.

Географске занимљивости – Физичка географија

Анимација приказује занимљиве чињенице са којима се можемо срести у оквиру физичке...

Вруће тачке

Вруће тачке су места на земљиној кори, где магма често долази на површину.

Хидротермални извори у дубинама океана

Хидротермални извори, или вентили, су пукотине на дну океана из којих еруптира...

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним светлосним и звучним ефектом.

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из којих вода у виду падавина...

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара висине) велике кинетичке...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под утицајем унутрашњих и...

Торнадо

Краткотрајни, али веома снажни вртложни ветрови имају веома велику разорну моћ.

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима се мењају клима, врста...

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Реке и обликовање рељефа

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају ерозију, наносе и таложења.

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде и њихове ознаке.

Added to your cart.