Вулканска активност

Током вулканскe активности магма из Земљине коре избија на...

Торнадо

Краткотрајни, али веома снажни вртложни ветрови имају веома велику...

Вруће тачке

Вруће тачке су места на земљиној кори, где магма често долази на...

Формирање облака и падавина, типови облака

Вода, која испарава, се формира у облаке различитих облика, из...

Хидротермални извори у дубинама океана

Хидротермални извори, или вентили, су пукотине на дну океана из...

Цунами

Цунами означава појаву великих морских таласа (до 10 метара...

Расед (средњи степен)

Раседи настају услед вертикалног напрезања у стенској маси.

Тектонске плоче

Тектонске плоче се крећу независно једна од друге.

Муња

Нагло електростатичко пражњење у атмосфери, праћено снажним...

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања,...

Формирање река

Реке играју важну улогу у обликовању Земљине површине: изазивају...

Вертикални климатски појасеви

У зависности од промене надморске висине, у планинским областима...

Живот и развој језера

Стајаће воде, јављају се у депресијама на површини Земље под...

Обликовање рељефа пустиње еолским утицајима

Ветар, као спољна сила, има важну улогу у обликовању пустиње.

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Набор (напредни степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Како морска вода утиче на формирање површине Земље?

Морска вода, као спољна сила, има важну улогу у обликовању обале.

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са...

Географски појмови

Анимација нам приказује значајне површинске форме, површинске воде...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га,...

Added to your cart.