Воћне батерије

Воћне батерије

Electric current of small voltage can be created by using fruit, similarly to the Daniell cell.

03:25

Хемија

Ознаке

галвански елемент, воћни састојак, једносмерна струја, Галвани, Волта, Данијелов елемент, оксидација, редокс реакција, смањење, електрична енергија, електрода, електролит, Волт, анода, катода, серија коло, напон, воће, волтметар, Енергија, експеримент, хемија, физички

Повезани додаци

On-screen labels

0,92 V, 0,90 V, 0,85 V, +Zn Cu- +Zn Cu-, Луиђи Галвани (1737-1789) италијански физиолог, лекар, један од оснивача електротехнике, Алесандро Волата (1745-1827) италијански физичар, развио је основу теорије електричне енергије, Волтин напонски низ, Ако галванске елементе чине елементи низа који се налазе на већој међусобној удаљености у низу, напон између њих је већи, ако су два метала ближа један у односу на други, напон је мањи., (+) алуминијум - цинк - олово - калај - антимон - бизмут - гвожђе - бакар - сребро - злато - платина - угљеник - пиролузит (-), Електрични напон између два члана низа не зависи од тога од тога да ли су та два члана у непосредном контакту или су у контакту преко било колико других метала под условом да су додирне површине исте температуре., катода, Cu2+ + 2e- = Cu, редукција, анода, Zn = Zn2+ + 2e-, оксидација, редокс реакција, Cu2+ + Zn = Cu + Zn2+, Волтин закон

Повезани додаци

Воћне батерије

Погледајте како воће може произвести струју.

The Daniell cell

We can generate electricity with the help of a salt bridge and by immersing a zinc...

Added to your cart.