Карте

Карте

Географске карте су неопходне за оријентацију на путу, планирање путовања или излета.

00:00

Познавање природе

Ознаке

Карта, Оријентација, Свет око нас, познавање природе, изохипса, терен, висина, пејзаж

On-screen labels

изохипсе, надморска висина, неприступачан терен, лакши терен, „Свет је књига, а они који не путују читају само једну страну.“, (Августин Хипонски)
Added to your cart.