Exothermic reaction (observation)

Exothermic reaction (observation)

When heated, powdered sulphur reacts with powdered zinc, releasing heat.

01:20

Хемија

Ознаке

сумпор, цинк, праху сумпор, цинк у праху, цинк-сулфид, егзотермичан, фузија, редокс реакција, смањење, оксидација, грејање, енергија активације, Бунзенов пламеник, жица са керамичким језгром, неоргански, експеримент, хемија

Added to your cart.