Alcohol oxidation

Examining the colour of a piece of copper when exposed to heat and then ethanol vapour.

Повезани додаци

Хексан (C₆H₁₄)

Засићени текући угљиководоник, шести члан хомологног реда алкана.

Етанол (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

Најпознатији из групе алкохола, познат из прехрамбене индустрије.

Циклопентан (C₅H₁₀)

Представник хомолошког низа циклоалкана.

Сахароза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Хемијско једињење беле боје, слаткастог укуса, који се добро...

Циклохексан (C₆H₁₂)

Безбојна текућина, не раствара се у води, добро се раствара у...

Цис-2-бутен (C₄H₈)

Безбојни гас, гушћи од ваздуха, његов геометарски изомер је...

Фенол (C₆H₅OH)

Најједноставнији члан групе хидроксилних ароматичних једињења.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се...

Added to your cart.