Животни циклус биљака

Животни циклус биљака

Развој маховина, папрати, гимносперми и ангиосперми карактерише смена генерација.

Биологија

Ознаке

животни циклус, Маховина, Голосеменице, Ангиосперм, папрат, индивидуално разбиће, зигота, генерација спорофита, гаметофитна генерација, репродукција, језгро, купа, хаплоид, спора, јаје, семеник, prothallium, pollen tube, неоплођено јаје, диплоид, vegetative cell, generative cell, биљка, биологија

Повезани додаци

Сцене

Биљке

 • маховине
 • папрат
 • гимносперме (голосеменице)
 • ангиосперме (скривеносеменице)

Животни циклус већине биљака се одвија путем смене генерација и одликује се наизменичном сменом диплоидних и хаплоидних фаза. Диплоидна генерација се размножава формирајући споре (од тога и потиче други назив за ову генерацију: спорофитна). Из споре се развија хаплоидна генерација која производи гамете (од чега потиче и други назив: гаметофитна генерација). Спајањем две гамете формира се зигот који се развија у нову диплоидну генерацију, а животни циклус почиње из почетка.

Генерација спорофита наслеђује по један склоп хромозома од мушких и од женских гамета, а тако настао организам је са генетске тачке гледишта диплоидан. Спорофитни организам производи хаплоидне споре путем мејозе (репродуктивне деобе ћелија). Овако настале споре се развијају у гаметофитну генерацију која се састоји од хаплоидних ћелија.

Животни циклус маховина

 • маховина
 • сета
 • спорангија
 • спора
 • млада маховина
 • мушки "полни орган" (♂)
 • женски "полни орган" (♀)
 • јаје
 • сперма
 • зигот
 • спорофитна (диплоидна) генерација
 • гаметофитна (хаплоидна) генерација

Маховине су најједноставније копнене биљке, њихове ћелије не формирају диференцијално ткиво или праве органе. Распростиру се у колонијама. Зреле маховине представљају гаметофитну генерацију, што значи да су оне хаплоидни организми. Примитивни женски и мушки "репродуктивни органи" формирани на овим организмима формирају мушке и женске гамете (односно, сперму и јајне ћелије). За њихову оплодњу је неопходна водена средина у којој се мушки гамети пливањем крећу до женских гамета у женском "репродуктивном органу". Ово кретање мушких гамета је врста хемотаксе јер је условљено хемијским материјама у окружењу јајних ћелија.

Оплођена јајна ћелија, односно зигот се развија у генерацију диплоидних спорофита, формирају се сета и спорангија. У процесу сазревања спорангија се отвара, а споре настале мејозом се том приликом изливају на тло. Оне се даље развијају у нову гаметофитну генерацију, односно биљку хаплоидне маховине.

У случају маховине, генерација гаметофита је много развијенија од спорофитне генерације.

Животни циклус папрати

 • папрат
 • група спорангија (sorus)
 • спорангија
 • спора
 • млади проталијум
 • женски полни орган (♀)
 • јајна ћелија
 • мушки полни орган (♂)
 • сперма
 • зигот
 • папрат у развоју

Папрати су васкуларне биљке, што значи да имају стварне органе и ткива. Биљка папрати припада спорофитној генерацији, њене споре настају мејозом у спорангијама организованим у гроздовима на полеђини лишћа. Након отварања спорангија хаплоидне споре се разливају по тлу, а затим се развијају у проталијум, гаметофитну генерацију која има мушке и женске репродуктивне органе. Уз помоћ капљица воде сперме доспевају до женских репродуктивних органа где се врши оплодња јајашца и на тај начин настају зиготи. Зиготи се затим развијају у биљке са двоструким склопом хромозома, односно у диплоидне папрати.

У животном циклусу папрати спорофитна генерација је много развијенија, а самим тим и доминантнија у односу на гаметофитну генерацију.

Животни циклус гимносперми

 • зрела гимноспрема
 • шишарка са семеним замецима (♀)
 • шишарка са поленом (♂)
 • царпел
 • семени заметак
 • мејоза
 • макроспоре
 • микроспоре
 • зрна полена са ваздушним јастучићима
 • јајна ћелија
 • зигот
 • семе са крилцима
 • семењача

Животни циклус гимносперми или голосеменица је сличан животном циклусу папрати, односно, и код гимносперми је спорофитна генерација развијенија. Међутим, за размножавање гимносперми вода није потребна јер су оне хетероспорне, односно, садрже мушке и женске споре које настају на специјалним репродуктивним листовима. Од њих се развијају мушке и женске шишарке.

Женске споре које називамо мегаспорама се развијају у семеним замецима смештеним у основама царпела у женским шишаркама. У сваком семеном заметку настају четири мегаспоре, а једна од њих ствара јајну ћелију.

Царпели мушких шишарки садрже микроспорангију. У микроспорангијама процесом мејозе настају микроспоре, а оне се развијају у зрна полена. Из једне ћелије зрна полена се развијају ћелије сперме. Током опрашивања ветар разноси зрна полена до женских шишарки, а понеко зрно доспева у близину њених семених заметака. Из ових зрна извиру поленске цеви и расту кроз семени заметак према јајној ћелији. Ћелије сперме се крећу кроз поленову цев, а једна врши оплођење јајне ћелије. Након оплодње голосеменица настаје семе са крилцима чији развој може да траје и до 3 године. Након сазревања, семе испада из женске шишарке на тло и из њега расте нове биљка.

Животни циклус ангиосперми

 • прашница
 • прашник
 • зрна полена
 • јајник
 • семени заметак
 • антиподалне ћелије
 • централна диплоидна ћелија
 • помоћна ћелија
 • јајна ћелија
 • поленска цев
 • зрно полена
 • ембрион
 • семе
 • плод
 • семењача
 • развијена ангиосперма
 • цвет

У односу на шишарке голосеменица, цветови ангиосперми, или скривеносеменица пружају много сигурнију заштиту за гамете које се развијају у њиховој унутрашњости. У овом случају се репродуктивне ћелије развијају у унутрашњости цветова у јајницима и затвореним прашницима, а не на површини листова.

Јајник који се налази у подножју стигме садржи семени заметак. У семеном заметку процесом мејозе настају четири мегаспоре, од којих је само једна функционална и од ње се развија осам одвојених ћелија. Од ових осам ћелија најважније су јајна и централна ћелија.

У прашницама прашника у процесу мејозе настају мушке споре или микроспоре. Сазревањем од микроспоре формирају се две ћелије, вегетативна и генеративна. У том тренутку је од микроспоре настало поленово зрно. Приликом опрашивања цвета зрно полена доспева на површину стигме и развија поленску цев у правцу семеног заметка. Кроз поленску цев пролазе две ћелије сперме настале дељењем генеративне ћелије. У семеном заметку једна ћелија сперме врши оплодњу јајне ћелије, а друга врши оплодњу централне ћелије. Овај процес називамо двоструком оплодњом. Наком оплодње развија се плод, а у њему семе. Клијањем семена започиње развој нове биљке скривеносеменице.

Повезани додаци

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Дрво јабуке

Јабука је воће са највећом потрошњом у свету.

Полен

Полен служи за оплођење женског полног органа. Облик му је разноврстан, увек...

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Added to your cart.