Животињска и биљна ћелија, органеле

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Биологија

Ознаке

mobilni, ћелија органеле, органеле, еуцариотиц, ćelijske membrane, Ćelijski zid, нуклеус, цитоплазма, Голџијев апарат, хлоропласт, ендоплазматични, Митоцхондрион, ендоплазматични ретикулум, цитоскелет, вакуола, ДНК, тилакоид, биљка ћелијског зида, везикула, гранум, међућелијска маса, склероцита, хроматински, хистон протеини, липидни омотач, нуклеарна мембрана, СЕР (smooth endoplasmic reticulum), Eндоплазматични ретикулум, рибозом, Организам, цитологија, биљка, животиња, биологија, _javasolt

Повезани додаци

Питања

 • Који организми НИСУ еукариотски организми?
 • Која органела представља извор енергије за ћелију?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која се од наведених органела НЕ налази у животињским ћелијама?
 • Која је органела сложена мрежа међусобно повезаних мембранских система унутар ћелије и има важну улогу у синтези протеина?
 • У којој се органели обавља процес фотосинтезе?
 • У којој се ћелији врши процес разградње непотребних материја?
 • Која органела садржи хроматин?
 • У којој се органели одвијају метаболички процеси разлагања?
 • Да ли је тачно да ћелијску мембрану формира једнослојна мембрана изграђена од скроба?
 • Да ли је тачно да су хлоропласти омеђени двоструком мембраном?
 • Да ли је тачно да се на храпавој површини ендоплазматичног ретикулума налазе рибозоми?
 • Да ли је тачно да прокариотске ћелије имају право ћелијско једро?
 • Да ли је тачно да је свака животињска ћелија окружема ћелијским зидом формираним од целулозе?
 • Да ли је тачно да вакуола има важну улогу у одржавању ћелијског тургора унутар биљне ћелије?
 • Да ли је тачно да цитоскелет осигурава положај и кретање органела у ћелији?
 • Да ли је тачно да митохондрији учествују у метаболичким процесима изградње?
 • Од којег је материјала изграђен ћелијски зид биљке?
 • Од којих молекула је изграђен двоструки липидни слој ћелијске мембране?

Сцене

Повезани додаци

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Нивои биолошке организације

Ова анимација приказује организацију живог света од нивоа јединке до нивоа ћелије.

Папучица (парамецијум)

Папучица или парамецијум је врста трепљава, еукариота.

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Организација генома

У централном делу сваке наше ћелије пречника од неколико хиљадитих делова милиметра,...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Структура протеина

Састав и структура полипептидних ланаца ствара просторну структуру протеина.

Мејоза

Мејоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома у новонасталим ћелијама редукује на...

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Митоза

Митоза је ћелијска деоба у којој се број хромозома не мења.

Процеси транспорта

Анимација нам приказује пасивне и активне процесе транспорта који се одвијају кроз...

Клорофил

Хлорофил је зелени пигмент у биљкама, где је као сакупљач светлости одговоран је за...

Бактерије (виши степен)

Бактерије су неколико милиметара дугачки једноћелијски организми без језгра ћелије.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Фотосинтеза (основни ниво)

Од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) биљке могу да направе органски шећер.

Молекул уља

Триглицериди који садрже незасићене масне киселине су текући на собној температури.

Везивна ткива

Садрже влакнасто, масно, хрскавичаво и коштано ткиво, као и крв.

Цвет

Анимација приказује структуру типичног цвета.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Мишићна ткива

У нашем организму имамо три врсте мишићних ткива: глатко, скелетно и срчано.

Молекул масти

Глицерину се прикључују три засићене масне киселине.

Целулоза (C₆H₁₀O₅)n

Материја ћелијског зида и влакана биљке.

Упоређивање јестивих и отровних гљива

Неке гљиве могу бити опасне по живот, док су друге важни делови наше трпезе.

Вируси

Састоје се од протеина и ДНК или РНК, а заражене ћелије програмирају да производе још вируса.

Added to your cart.