Земљотрес

Земљотрес

Земљотрес је једна од најразорнијих природних појава.

Географија

Ознаке

земљотрес, плате тектоника, сеизмограф, епицентар, хипоцентре, Земљина кора, тектонска плоча, земљотрес-доказ конструкција, вулканска активност, талас, цунами, физичка географија, географија

Повезани додаци

Питања

 • У ком делу Земље су земљотреси честа појава?
 • На ивицама којих плоча најчешће долази до појаве земљотреса?
 • Шта НИЈЕ тачно за земљотресе?
 • Фокус избијања земљотреса са плитким хипоцентром се налази на дубони до:
 • Шта је епицентар земљотреса?
 • Шта је хипоцентар земљотреса?
 • Шта је дубина зељотреса?
 • У ком облику се простире енергија настала приликом избијања земљотреса?
 • Који талас НИЈЕ запремински?
 • Који талас НИЈЕ површински:
 • Шта је сеизмограф?
 • Који од критеријума НИЈЕ важан у случају изградње сеизмички отпорних грађевинских обејата?
 • Који је материјал отпорнији на деформације?
 • Да ли је тачно да се само мали број земљотреса дешава на граничним ободима тектонских плоча?
 • Да ли је тачно да су земљотреси са плитким хипоцентром чешћа појава на ободима дивергентних плоча?
 • Да ли је тачно да се јачина земљотреса може предвидети на основу претходних земљотреса?
 • Да ли је тачно да инструменти прво региструју примарне таласе?
 • Да ли је тачно да запремински таласи проузрокују највећа разарања на површини Земље?
 • Да ли је тачно да се Рихтерова скала заснива на инструменталним мерењима?
 • Да ли је тачно да Меркалијева скала приказује разорне промене изазване земљотресом?

Сцене

Земљотреси и тектоника плоча

Земљотрес је краткотрајан, еластичан облик кретања Земљине коре.

Разликујемо плитке и површинске, као што су земљотреси изазвани клизиштима, или дубинске земљотресе, чија се жаришта налазе дубоко испод површине земље.

Највећи број земљотреса локализован је на ободном појасу Тихог океана. Друго по реду сеизмички активно подручје се налази између Средоземног мора и индонезијског архипелага, дуж ивице океанских гребена. Попут вулкана, земљотреси нису насумично распоређени на Земљи.

Најчешћи тип земљотреса су тектонски земљотреси, изазвани померањима већих блокова Земљине коре, у граничним областима тектонских плоча.

Јачи земљотреси блиске прошлости

На основу дубине жаришта земљотреса, разликујемо земљотресе са пликим, средњим и дубоким хипоцентром.
Земљотреси са плитким хипоцентром избијају до 70 km дубине; са средњим између 70 и 300 km, а земљотреси са дубоким хипоцентром избијају у слојевима дубљим од 300 km.

Земљотреси који се јављају у подручју дивергентних тектонских граница, као што су рубови океанских гребена, су обично земљотреси са плитким хипоцентром и слабије јачине. У подручју конвергентних граница тектонских плоча се подједнако јављају и плитки и земљотреси средње дубине (оба јачег интензитета), а може доћи и до дубоких земљотреса (слабијег интензитета). Земљотресе највећег интензитета изазива судар две тектонске плоче. Жариште земљотреса испод океана може изазвати цунами, велики талас огромне разорне моћи.

Земљотрес се јавља као серија сеизмичких потреса. До највећег ослобађања енергије долази приликом главног потреса, а пре њега може доћи и до претходних подрхтавања тла, за које се не може са сигурношћу утврдити да ли су они претходница или главни удар земљотреса. После главног удара, следе накнадни потреси којима се јачина постепено смањује.

Настанак земљотреса

Тектонски земљотреси настају услед дејства великих напрезања у плочама Земљине коре, која превазилазе деформацијску и статичку издржљивост стенских маса. Слично прелому савијеног штапа, нагомилани притисак се ослобађа изненада, попут експлозије, и у форми таласа се шири у свим правцима.

Место избијања земљотреса, где настају трајне деформације, је хипоцентар. Тачка на Земљиној површини најближа хипоцентру је епицентар. На том месту је снага и разорна моћ земљотреса највећа. Растојање између хипоцентра и епицентра је дубина жаришта земљотреса.

Сеизмички таласи

Простирање енергије ослобођене у фокусу, одн. хипоцентру земљотреса одвија се у облику таласа. Ови таласи се крећу у унутрашњости Земљине коре и шире се у свим правцима. Називамо их запреминским таласима. Они могу бити лонгитудинални и трансферзални. Име су добили на основу правца осциловања честица у односу на правац кретања таласа.

За лонгитудиналне, или уздужне, компресионе таласе, карактеристична је појава наизменичне компресије и разређености материјала у правцу кретања. Код трансферзалних, или управних, смичућих таласа, разликујемо две врсте кретања: у једном случају честице се крећу у хоризонталној, а у другом у вертикалној равни у односу на правац пружања таласа. Брзина кретања лонгитудиналних таласа је већа, мерни инструменти прво њих региструју. Зато су названи примарним, или П-таласима, док су трансферзални таласи добили име секундарним, или С-таласима.

Таласи који се пружају површином Земље су површински таласи. Они настају као резултат међусобног утицаја П- и С-таласа. Комбинацијом П и вертикалних С-таласа настају Рејлијеви таласи, док комбинација П- и хоризонталних С-таласа даје Лавове таласе. Оба ова таласа носе име физичара који их је први описао. Брзина површинских таласа је мања од брзине запреминских таласа, али им је амплитуда већа, стога су они узрок највећим штетама од земљотреса.

Мерење земљотреса

На Земљи се свакодневно, одвија неколико хиљада земљотреса. Већина њих су толико слаби, да их је само мерним инструментима могуће регистровати. Ове инструменте називамо сеизмографима. Они региструју земљотресе и бележе кретања тла изазвана сеизмичким таласима. Сеизмограф се састоји од основе причвршћене за тло, оквира на коме се налази ротирајући цилиндар са ролном папира и пондерисаним пером, помоћу опруге повезаног са оквиром.

Током земљотреса, цилиндер се креће заједно са Земљом, док пондерисано перо остаје непокретно и, услед инерције, бележи кретање тла на папиру који се налази на ротрајућем цилиндру. Свака сеизмичка станица је опремљена са најмање три сеизмографа који бележе вибрације у три правца: два инструмента региструју хоризонталне таласе у правцу север-југ и исток-запад, а један бележи вертикалне таласе.

Удаљеност епицентра земљотреса сеизмолози одређују прорачуном временског кашњења пријема П и С таласа. На основу израчунатог растојања, сеизмолози цртају круг око откривене тачке. За лоцирање епицентра потребно је упоредити резултате три сеизмичке станице, а поуздану локацију даје пресек три круга.

Обим земљотреса се може категорисати Меркалијевом скалом, која дефинише разорне промене изазване земљотресом на одређеном подручју, категорисане у 12 степени. Ова скала представља емпиријске чињенице уочених ефеката земљотреса и не заснива се на инструменталним мерењима. Предност употребе ове скале је могућност класификације земљотреса који су се догодили и пре неколико векова. Међутим, не постоји линеарна повезаност између интензитета земљотреса и његове разорне величине.

Рихтерова скала је базирана на инструменталним мерењима. Приказује сеизмомером мерену количину енергије у хипоцентру, ослобођену приликом настанка земљотреса, односно магнитуду потреса. Сваки подеок Рихтерове скале представља количину енергије 32 пута већу од количине приказаног претходним подеоком. Вредност магнитуде Рихтерове скале је независна од ефеката земљотреса на површини Земље.

Заштита објеката од земљотреса

Мада данас располажемо темељним знањем о сеизмички опасним подручјима и природи земљотреса, и даље је немогуће предвидети време наступања и интензитет земљотреса на одеђеној локацији. Стога је најбоља одбрана од земљотреса изградња сеизмички отпорних грађевинских објеката. Архитектонско решење објеката, одговарајуће статичко ојачање, избор материјала за изградњу, као и конструкцијско пригушење осцилација су веома важни чиниоци у изградњи сеизмички стабилних објеката.

Сеизмички отпорни објекти пројектовани су са једноставном основом, нижим центром равнотеже и прозорима малих димензија. Од велике су важности круте међуспратне конструкције и посебна статичка ојачања. Што се тиче материјала главне носиве конструкције, препоручују се објекти од лаких оквирних конструкција, као што су челичне или дрвене конструкције. Еластичне особине ових материјала боље подносе деформације. Еластичне везе између темељне и надземне конструкције објекта обезбеђују пригушење осцилација тла, а конструкцијом контратега са особинама клатна обезбеђује се сеизмички отпор објектима веће висине.

Анимација

Земљотрес је краткотрајан, еластичан облик кретања Земљине коре. Најчешћи тип земљотреса су тектонски земљотреси, изазвани померањима већих блокова Земљине коре, у граничним областима тектонских плоча. Земљотресе највећег интензитета изазива судар две тектонске плоче.

Тектонски земљотреси настају услед дејства великих напрезања у плочама Земљине коре, која превазилазе деформацију и статичку издржљивост стенских маса. Слично прелому савијеног штапа, нагомилани притисак се ослобађа изненада, попут експлозије, и у форми таласа се шири у свим правцима.

Место избијања земљотреса, где настају трајне деформације, је хипоцентар. Тачка на Земљиној површини, најближа хипоцентру је епицентар. На том месту је снага и разорна моћ земљотреса највећа. Растојање између хипоцентра и епицентра је дубина жаришта земљотреса.

Простирање енергије ослобођене у фокусу, одн. хипоцентру земљотреса одвија се у облику таласа. Ови таласи крећу се у унутрашњости Земљине коре и шире се у свим правцима. Називамо их запреминским таласима.

Запремински таласи могу бити лонгитудинални и трансферзални. Име су добили на основу правца осциловања честица у односу на правац кретања таласа.

Брзина кретања лонгитудиналних таласа је већа, мерни инструменти прво њих региструју. Зато су названи примарним, или П-таласима, док су трансферзални таласи добили име секундарни, или С-таласи.

Таласи који се пружају површином Земље су површински таласи. Они настају као резултат међусобног утицаја П- и С-таласа. Брзина површинских таласа је мања од брзине запреминских таласа, али им је амплитуда већа, стога су они узрок највећим штетама од земљотреса.

На Земљи се, свакодневно, одвија неколико хиљада земљотреса. Већина њих су толико слаби, да их је само мерним инструментима могуће регистровати. Ове инструменте називамо сеизмографима. Они региструју земљотресе и бележе кретања тла изазвана сеизмичким таласима. Сеизмограф се састоји од основе причвршћене за тло, оквира на коме се налази ротирајући цилиндар са ролном папира и пондерисаним пером, помоћу опруге повезаног са оквиром.

Обим земљотреса се може категорисати Меркалијевом скалом, која дефинише разорне промене изазване земљотресом на одређеном подручју, категорисане у 12 степени.

Рихтерова скала је базирана на инструменталним мерењима. Приказује сеизмомером мерену количину енергије у хипоцентру, ослобођену приликом настанка земљотреса, односно магнитуду потреса. Сваки подеок Рихтерове скале представља количину енергије 32 пута већу од количине претходног подеока. Вредност магнитуде Рихтерове скале је независна од ефеката земљотреса на површини Земље.

Мада данас располажемо темељним знањем о сеизмички опасним подручјима и природи земљотреса, и даље је немогуће предвидети време наступања и интензитет земљотреса на одређеној локацији. Стога је најбоља одбрана од земљотреса изградња сеизмички отпорних грађевинских објеката. Архитектонско решење објеката, одговарајуће статичко ојачање, избор материјала за изградњу, као и конструкцијско пригушење осцилација су веома важни чиниоци у изградњи сеизмички стабилних објеката.

Нарација

Земљотрес је краткотрајан, еластичан облик кретања Земљине коре. Најчешћи тип земљотреса су тектонски земљотреси, изазвани померањима већих блокова Земљине коре, у граничним областима тектонских плоча. Земљотресе највећег интензитета изазива судар две тектонске плоче.

Тектонски земљотреси настају услед дејства великих напрезања у плочама Земљине коре, која превазилазе деформацију и статичку издржљивост стенских маса. Слично прелому савијеног штапа, нагомилани притисак се ослобађа изненада, попут експлозије, и у форми таласа се шири у свим правцима.

Место избијања земљотреса, где настају трајне деформације, је хипоцентар. Тачка на Земљиној површини, најближа хипоцентру је епицентар. На том месту је снага и разорна моћ земљотреса највећа. Растојање између хипоцентра и епицентра је дубина жаришта земљотреса.

Простирање енергије ослобођене у фокусу, одн. хипоцентру земљотреса одвија се у облику таласа. Ови таласи крећу се у унутрашњости Земљине коре и шире се у свим правцима. Називамо их запреминским таласима.

Запремински таласи могу бити лонгитудинални и трансферзални. Име су добили на основу правца осциловања честица у односу на правац кретања таласа.

Брзина кретања лонгитудиналних таласа је већа, мерни инструменти прво њих региструју. Зато су названи примарним, или П-таласима, док су трансферзални таласи добили име секундарни, или С-таласи.

Таласи који се пружају површином Земље су површински таласи. Они настају као резултат међусобног утицаја П- и С-таласа. Брзина површинских таласа је мања од брзине запреминских таласа, али им је амплитуда већа, стога су они узрок највећим штетама од земљотреса.

На Земљи се, свакодневно, одвија неколико хиљада земљотреса. Већина њих су толико слаби, да их је само мерним инструментима могуће регистровати. Ове инструменте називамо сеизмографима. Они региструју земљотресе и бележе кретања тла изазвана сеизмичким таласима. Сеизмограф се састоји од основе причвршћене за тло, оквира на коме се налази ротирајући цилиндар са ролном папира и пондерисаним пером, помоћу опруге повезаног са оквиром.

Обим земљотреса се може категорисати Меркалијевом скалом, која дефинише разорне промене изазване земљотресом на одређеном подручју, категорисане у 12 степени.

Рихтерова скала је базирана на инструменталним мерењима. Приказује сеизмомером мерену количину енергије у хипоцентру, ослобођену приликом настанка земљотреса, односно магнитуду потреса. Сваки подеок Рихтерове скале представља количину енергије 32 пута већу од количине претходног подеока. Вредност магнитуде Рихтерове скале је независна од ефеката земљотреса на површини Земље.

Мада данас располажемо темељним знањем о сеизмички опасним подручјима и природи земљотреса, и даље је немогуће предвидети време наступања и интензитет земљотреса на одређеној локацији. Стога је најбоља одбрана од земљотреса изградња сеизмички отпорних грађевинских објеката. Архитектонско решење објеката, одговарајуће статичко ојачање, избор материјала за изградњу, као и конструкцијско пригушење осцилација су веома важни чиниоци у изградњи сеизмички стабилних објеката.

Повезани додаци

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Гејзер

Гејзер је извор који повремено избацује млаз воде и паре.

Abrasion coasts

The destructive force of waves can create steep cliffs in certain...

Eratosthenes

The circumference of the Earth has already been calculated in...

Формирање и рад стратовулкана

Стратовулкан се састоји од великог броја слојева очврсле лаве,...

Набор (средњи степен)

Латерална сила притиска проузрокује набор стеновитих слојева. На...

Watercourses

People have always preferred to settle near rivers. What are the...

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га,...

Added to your cart.