Загађење ваздуха

Загађење ваздуха

Анимација нам приказује главне изворе загађења ваздуха: пољопривреду, индустрију, настањена места.

Географија

Ознаке

Загађење ваздуха, светлосно загађење, топлотно загађење, бука, емисија гаса, кисела, пољопривреда, индустрија, саобраћај, poravnanje, ваздух, киша, сумпор диоксид, pepeo, угљен-диоксид, Усева, сточарство, Околина, zagađenje životne sredine, Свет око нас, друштво, географија

Повезани додаци

Сцене

Загађење ваздуха

 • пољопривредно загађење ваздуха
 • урбано загађење ваздуха
 • индустријско загађење ваздуха

Пољопривредно загађење ваздуха

 • емисија гаса
 • емисија хемикалија
 • емисија угљен-диоксида и чађи
 • гајење пиринча
 • интензивна пољопривреда
 • ђубрење, употреба пестицида
 • крчење шума
 • шумски пожар
 • интензивно сточарство

Индустријско загађење ваздуха

 • емисија у атмосферу
 • дим, чађ, угљен-диоксид, сумпор-диоксид
 • ширење у атмосфери

Урбано загађење ваздуха

 • топлотно загађење
 • емисија гаса
 • бука
 • саобраћај
 • издувни гасови - азотни оксид, угљен-моноксид, сумпор-диоксид, угљоводоници, тешки метали
 • саобраћај, индустријска производња

Повезани додаци

Ефекат стаклене баште

Ефекат стаклене баште утиче на глобално загревање, а човек га, својим деловањем, повећава.

Загађење

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну околину.

Загађење вода

Главни извори загађења вода су насељена места, индустрија и пољопривреда.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Кружење угљеника

У процесу фотосинтезе угљеник се везује за органске материје, а приликом дисања се ослобађа.

Породична кућа без испуштања угљен диоксида

Приликом пројектовања и изградње модерних породичних кућа можемо много тога учинити за...

Нафтна платформа

У средини челичне конструкције дуга цев допире све до дна мора, у нафтоносни слој.

Рад нафтне пумпе

Машина, која врши испумпавање сирове нафте на површину.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Кружење воде (основни степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Озонски слој

Озонски омотач апсорбује Сунчеву светлост високих фреквенција (ултраљубичасто зрачење)...

Велеград (Метропола)

Велеград или метропола је велики град са популацијом од преко милион становника.

Производња цемента

Представићемо вам процес производње цемента од експлоатације сировина до његове употребе.

Кисеоник (O₂) (основни степен)

Најраспрострањенији елемент на Земљи, неопходан за живот.

Сумпор-диоксид (SO₂)

Емисија сумпор-диоксида је главни узрок киселих киша. Нуспродукт је производње сумпорне...

Азот (N₂) (основни степен)

Инертан гас без мириса и боје, чини 78,1 процената ваздуха.

Озон (O₃)

Озон је алотропска модификација кисеоника, који се састоји од три атома кисика.

Угљен-моноксид (CO) (средњи степен)

Отрован гас без боје, мириса и укуса, јаке цитотоксичности за жива бића.

Азот-моноксид (NO)

Безбојни гас, тежи од ваздуха, користи се у производњи азотне киселине.

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Сунчане електране

Сунчане електране енергију сунчевих зрака претварају у електричну енергију.

Еколошки аутомобили

Комбинацијом бензинског и електричног погона аутомобила може се смањити емисија штетних...

Ветрогенератор

Ветрогенератори кинетичку енергију ветра претварају у електричну енергију.

Станица за пречишћавање отпадних вода

Пречишћене отпадне воде се могу користити у пољопривреди и индустрији.

Систем снабдевања водом

Систем снабдевања водом обезбеђује грађанима питку воду одговарајуће квалитете.

Горивна ћелија

Водонично-кисеоничне горивне ћелије обезбеђују еколошки погон аутомобила.

Конструкција путничког аутомобила

Анимација нам приказује конструкцију, унутрашњу и спољну опремљеност путничког аутомобила.

Угљен-моноксид (CO) (основни степен)

Отрован гас без боје, мириса и укуса, јаке цитотоксичности за жива бића.

Added to your cart.