Вода (H₂O)

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се појављује у течном, чврстом и гасовитом стању.

Хемија

Ознаке

вода, дихидроген оксид, амфотеричан, водоник веза, диполни, поларни, услов живота, В облик, облик молекуле, rešenje, слатководни, voda za piće, минерална вода, слана вода, неорганска хемија, Молекула, хемија

Повезани додаци

Сцене

Модел куглице и штапићи

Вода H₂O

Подаци

Моларна маса: 18,0151 g/mol

Температура топљења: 0,00 °C

Температура кључања: 100,00 °C

Густина (25 °C): 0,99701 g/cm³

Молекуларни облик: облик слова V

Угао везе: 104,5°

Својства

Вода је безбојна течност без мириса на собној температури. Молекули воде су двополни, са водониковим везама. Добар је растварач и поларних и јонских супстанци. У чврстом стању, формира кристалну структуру; замрзавањем јој се повећава запремина. Вода је амфотерно једињење, јер реагује и са киселинама и са базама. Неопходна је за опстанак живих бића.

Настајање и производња

70,8% површине Земље прекривено је водом. У природи се јавља у чврстом, течном и гасовитом стању. Хемијски чиста вода добија се сагоревањем чистог водоника.

Употреба

Велике количине воде користе се у домаћинствима, у пољопривреди и у индустрији.

Калотни модел

Нарација

Повезани додаци

Топљење и смрзавање

Током смрзавања се између водених молекула стварају водоничне везе и тако настаје...

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања су: чврсто, течно и...

Хидроксидни јон (OH⁻)

Сложени јон који настаје када молекул воде отпусти један протон.

Хидронијум јон (H₃O⁺)

Однос концентрације хидронијум јон и хидроксида одређује пХ вредност раствора

Вежбе о молекулима (поларност)

Задатак за проверу поларности молекула.

Мора и заливи

Ова анимација нам приказује најзначајнија мора и заливе.

Како ради микроталасна пећ?

Анимација нам приказује конструкцију и рад микроталасне пећи.

Мапа морског дна

На дну мора су видљиве границе тектонских плоча.

Горење свеће

Човечанство користи свећу за осветљење још старог века.

Испаравање и кључање

Шта се догађа у течности приликом кључања и испаравања? Од чега зависи тачка кључања...

Површински напон

Површински напон је особина течности да тежи да заузме облик са најмањом могућом...

Нивои мора

Фактори животне средине мора, као и флора и фауна се промењују са дубином воде.

Фотосинтеза (основни ниво)

Од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) биљке могу да направе органски шећер.

Како ради фен за сушење косе?

Анимација нам приказује физичко објашњење конструкције и рада фена за косу.

Континенти и океани

Копно је на Земљи подељено на континенте, а између њих се простиру океани.

Кружење воде (средњи степен)

Вода на Земљи непрестано кружи кроз преоцес испаравања, кондензација, топљења и смрзавања.

Морске струје

Повезане морске струје формирају велику океанску транспортну траку која има важан утицај...

Угљена киселина (H₂CO₃)

Течност без боје и мириса, настаје када се угљен-диоксид раствори у води.

Водоник-пероксид (H₂O₂)

Безбојно, течно једињење водоника и кисеоника, теже од воде.

Водоник-сулфид (H₂S)

Безбојан, отрован гас, мирише на покварено јаје. Налази се у многим лековитим и...

Азот (N₂) (средњи степен)

Инертан гас без мириса и боје, чини 78,1 процената ваздуха.

Растапање хлороводоника у води

Водена отопина хлороводоника је хлороводонична киселина.

Реакција водоника и кисеоника

Мешавина водоника и кисеоника је праскави гас, који у присуству пламена експлодира.

Кисеоник (O₂) (средњи степен)

Најраспрострањенији елемент на Земљи, неопходан за живот.

Водоник (H₂)

Гас без боје и мириса, лакши од ваздуха. Најраспрострањенији елемент у космосу.

Added to your cart.