Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Хемија

Ознаке

винил хлорида, цхлороетхилене, алкил-халогенид, органско једињење који садржи халоген, незасићен, винилна група, мономер, Полимер, Полимеризација, ПВЦ, поливинил хлорид, Реакција адиције, отрован, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Етен (етилен) (C₂H₄)

Први у хомологном реду алкена.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у...

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Хлорметан (metil-klorid) (CH₃Cl)

Можемо га направити грејањем мешавине метана и хлора.

Полимеризација етена

Полимеризацијом етена (етилена) се производи пластика звана полиетилен.

Етан (C₂H₆)

Засићен угљоводоник, други у хомологом реду алкана.

1,1,2,2-тетрафлуоретен (C2F4)

Безбојни гас без мириса, мономер тефлона.

Хлор (Cl₂)

Један од представника халогена, жутозелен гас непријатног, загушљивог мириса, веома отрован.

Added to your cart.