Вегетативни биљни органи

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Биологија

Ознаке

биљних органа, Орган, лист, стабљика, корен, кромпир, биљка кукуруза, шаргарепа, грашак, кактус, мрежаста нерватура листа, главни корен, бочни коренови, бочни корен, коренска длака, модификација корена, модификација стабла, модификација листа, жилица, лист бубоједа, луковица, лук, сукулентно стабло, жиле корена, корен за складиштење, биљних ткива, проводни снопић, епидермис, ксилем, лисна основа, камбијум, основно ткиво, асимилацијско ткиво, стома, раст, фотосинтеза, испаравање, турго, апсорпција, размена гасова, самоиздржавајући, биљка, биологија

Повезани додаци

Сцене

Вегетативни биљни органи

Вегетативни органи копнених биљака су: корен, стабло и лист.

Корен има две главне функције: служи за учвршћивање биљака и спроводи апсорпцију воде и минералних материја из тла. Врх корена је заштићен коренском капом. Ћелије коренске капе луче слуз и тако смањују трење између растућег корена и земље.

Корен расте услед непрекидне поделе ћелија око центра мировања. Ове ћелије формирају коренску капу силазном правцу, а у узлазном правцу се формирају ћелије издужења корена.

Епидермалне ћелије корена формирају коренске длаке које воду и растворене минералне материје спроводе у корен. Хранљиви састојци се из тла транспортују до ксилема на два начина: један део пролази кроз цитоплазму ћелија, док се други део апсорбује преко зидова ћелија.

Поред корена, и стабло чини осу стабилности копнене биљке. Трајна ткива стабла омогућавају проток течности између органа биљке. У трајном ткиву, ксилем је одговоран за узлазни транспорт воде и хранљивих материја, а флоем спроводи органске материје добијене услед фотосинтезе.

Лист је орган биљке укључен у процес фотосинтезе, размену гасова и испаравање. Обично је равне површине, танак и широк. Епидермис листа је слој ћелија са порама, одн. соматама између њих. Кроз сомате се врши размена гасова током фотосинтезе и испаравање. Испаравање водене паре изазива негативан притисак у унутрашњости листа што доприноси кретању воде у ксилему.

Ћелије суседног основног ткива, одговорне за припрему хранљивих материја пуне флоем молекулама шећера. Ово пуњење резултира ниским потенцијалом воде у флоему, што изазива дифузију молекула воде из ксилеме у флоем. Прилив воде изазива висок притисак у флоему и тако почиње проток воде.

Корен

Стабиљка

Лист

Анимација

Нарација

Вегетативни органи копнених биљака су: корен, стабло и лист.

Корен има две главне функције: служи за учвршћивање биљака и спроводи апсорпцију воде и минералних материја из тла. Врх корена је заштићен коренском капом. Ћелије коренске капе луче слуз и тако смањују трење између растућег корена и земље.

Корен расте услед непрекидне поделе ћелија око центра мировања. Ове ћелије формирају коренску капу силазном правцу, а у узлазном правцу се формирају ћелије издужења корена.

Епидермалне ћелије корена формирају коренске длаке које воду и растворене минералне материје спроводе у корен. Хранљиви састојци се из тла транспортују до ксилема на два начина: један део пролази кроз цитоплазму ћелија, док се други део апсорбује преко зидова ћелија.

Поред корена, и стабло чини осу стабилности копнене биљке. Трајна ткива стабла омогућавају проток течности између органа биљке. У трајном ткиву, ксилем је одговоран за узлазни транспорт воде и хранљивих материја, а флоем спроводи органске материје добијене услед фотосинтезе.

Лист је орган биљке укључен у процес фотосинтезе, размену гасова и испаравање. Обично је равне површине, танак и широк. Епидермис листа је слој ћелија са порама, одн. соматама између њих. Кроз сомате се врши размена гасова током фотосинтезе и испаравање. Испаравање водене паре изазива негативан притисак у унутрашњости листа што доприноси кретању воде у ксилему.

Ћелије суседног основног ткива, одговорне за припрему хранљивих материја пуне флоем молекулама шећера. Ово пуњење резултира ниским потенцијалом воде у флоему, што изазива дифузију молекула воде из ксилеме у флоем. Прилив воде изазива висок притисак у флоему и тако почиње проток воде.

Повезани додаци

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова монокотиледона и...

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Дрво јабуке

Јабука је воће са највећом потрошњом у свету.

Трска и шевар

Високо мочварско растиње рода монокотиледонских биљака.

Јестиве биљке из породице помоћница

Међу важне јестиве усеве спадају и многе биљке из породице помоћница.

Животни циклус биљака

Развој маховина, папрати, гимносперми и ангиосперми карактерише смена генерација.

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Цвет

Анимација нам приказује структуру типичног цвета.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе скривеносеменица.

Пролећне луковичасте биљке

Упознаћемо лалу, нарциса, висибабу и њихову анатомију.

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Кукуруз

Један од најважнијих монокотиледоних биљака, која се гаји.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface...

Упоређење правих и псеудо плодова

Зид плода настаје из плодних листова, а зид псеудоплода од неког другог дела цвета.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Added to your cart.