Вегетативни биљни органи

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Биологија

Ознаке

биљних органа, Орган, лист, стабљика, корен, кромпир, биљка кукуруза, шаргарепа, грашак, кактус, мрежаста нерватура листа, главни корен, бочни коренови, бочни корен, коренска длака, модификација корена, модификација стабла, модификација листа, жилица, лист бубоједа, луковица, лук, сукулентно стабло, жиле корена, корен за складиштење, биљних ткива, проводни снопић, епидермис, ксилем, лисна основа, камбијум, основно ткиво, асимилацијско ткиво, стома, раст, фотосинтеза, испаравање, турго, апсорпција, размена гасова, самоиздржавајући, биљка, биологија

Повезани додаци

Сцене

Вегетативни биљни органи

 • корен
 • стабиљка
 • лист

Вегетативни органи копнених биљака су: корен, стабло и лист.

Корен има две главне функције: служи за учвршћивање биљака и спроводи апсорпцију воде и минералних материја из тла. Врх корена је заштићен коренском капом. Ћелије коренске капе луче слуз и тако смањују трење између растућег корена и земље.

Корен расте услед непрекидне поделе ћелија око центра мировања. Ове ћелије формирају коренску капу силазном правцу, а у узлазном правцу се формирају ћелије издужења корена.

Епидермалне ћелије корена формирају коренске длаке које воду и растворене минералне материје спроводе у корен. Хранљиви састојци се из тла транспортују до ксилема на два начина: један део пролази кроз цитоплазму ћелија, док се други део апсорбује преко зидова ћелија.

Поред корена, и стабло чини осу стабилности копнене биљке. Трајна ткива стабла омогућавају проток течности између органа биљке. У трајном ткиву, ксилем је одговоран за узлазни транспорт воде и хранљивих материја, а флоем спроводи органске материје добијене услед фотосинтезе.

Лист је орган биљке укључен у процес фотосинтезе, размену гасова и испаравање. Обично је равне површине, танак и широк. Епидермис листа је слој ћелија са порама, одн. соматама између њих. Кроз сомате се врши размена гасова током фотосинтезе и испаравање. Испаравање водене паре изазива негативан притисак у унутрашњости листа што доприноси кретању воде у ксилему.

Ћелије суседног основног ткива, одговорне за припрему хранљивих материја пуне флоем молекулама шећера. Ово пуњење резултира ниским потенцијалом воде у флоему, што изазива дифузију молекула воде из ксилеме у флоем. Прилив воде изазива висок притисак у флоему и тако почиње проток воде.

Корен

 • примарни корен
 • бочни корен
 • коренове длаке

Стабло

 • чланак - Део стабиљке између два чвора.
 • чвор - Део из кога расту листови и пупољци.

Лист

 • петељка
 • горња страна листа
 • доња страна листа
 • жилице листа
 • лист

Анимација

 • корен
 • стабиљка
 • лист
 • примарни корен
 • бочни корен
 • коренове длаке
 • коренска капа (калиптра) - Ове ћелије штите врх корена.
 • вегетациона купа - Деоба ових ћелија доводи до стварања и раста корена.
 • центар мировања - Ове ћелије се ретко деле.
 • ксилем - Спроводи воду и хранљиве материје од корена до осталих делова биљке.
 • флоем - Спроводи органске материје из лишћа у остале делове биљке.
 • меристемско ткиво - Учествује у настанку бочних корена.
 • коренова длака - Одговоран је за апсорпцију воде и минералних материја.
 • ћелијски зид
 • ћелија епидерма
 • ћелија основног ткива
 • ксилем - Спроводи воду и хранљиве материје од корена до осталих делова биљке.
 • путања ћелије - Вода и минералне материје пролазе кроз ћелијске мембране и цитоплазме.
 • апопластична путања - Вода и минералне материје у транспорту изван ћелијске мембране, у ћелијским зидовима и у простору између ћелија.
 • ксилем - Спроводи воду и хранљиве материје од корена до осталих делова биљке.
 • флоем - Спроводи органске материје из лишћа у остале делове биљке.
 • ћелија основног ткива
 • камбијум - Творно ткиво, меристем, одговоран за задебљање стабла. Такође, одговоран за стварање ксилема и флоема.
 • стома - Водена пара се ослобађа из листа кроз ову пору.
 • ксилем - Спроводи воду и растворене минералне материје из корена у остале делове биљке.
 • флоем - Спроводи органске материје из листова у остале делове биљке.
 • мезофил ћелија - Садржи високу количину хлоропласта у коме се одвија фотосинтеза.
 • ксилем - Спроводи воду и растворене минералне материје из корена у остале делове биљке.
 • флоем - Спроводи органске материје из листова у остале делове биљке.

Нарација

Вегетативни органи копнених биљака су: корен, стабло и лист.

Корен има две главне функције: служи за учвршћивање биљака и спроводи апсорпцију воде и минералних материја из тла. Врх корена је заштићен коренском капом. Ћелије коренске капе луче слуз и тако смањују трење између растућег корена и земље.

Корен расте услед непрекидне поделе ћелија око центра мировања. Ове ћелије формирају коренску капу силазном правцу, а у узлазном правцу се формирају ћелије издужења корена.

Епидермалне ћелије корена формирају коренске длаке које воду и растворене минералне материје спроводе у корен. Хранљиви састојци се из тла транспортују до ксилема на два начина: један део пролази кроз цитоплазму ћелија, док се други део апсорбује преко зидова ћелија.

Поред корена, и стабло чини осу стабилности копнене биљке. Трајна ткива стабла омогућавају проток течности између органа биљке. У трајном ткиву, ксилем је одговоран за узлазни транспорт воде и хранљивих материја, а флоем спроводи органске материје добијене услед фотосинтезе.

Лист је орган биљке укључен у процес фотосинтезе, размену гасова и испаравање. Обично је равне површине, танак и широк. Епидермис листа је слој ћелија са порама, одн. соматама између њих. Кроз сомате се врши размена гасова током фотосинтезе и испаравање. Испаравање водене паре изазива негативан притисак у унутрашњости листа што доприноси кретању воде у ксилему.

Ћелије суседног основног ткива, одговорне за припрему хранљивих материја пуне флоем молекулама шећера. Ово пуњење резултира ниским потенцијалом воде у флоему, што изазива дифузију молекула воде из ксилеме у флоем. Прилив воде изазива висок притисак у флоему и тако почиње проток воде.

Повезани додаци

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова биљака са једним...

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Трска и шевар

Високо мочварско растиње рода монокотиледонских биљака.

Дрво јабуке

Јабука је воће са највећом потрошњом у свету.

Површински напон

Површински напон је особина течности да тежи да заузме облик са најмањом могућом...

Јестиве биљке из породице помоћница

Међу важне јестиве усеве спадају и многе биљке из породице помоћница.

Животни циклус биљака

Развој маховина, папрати, голосеменица и скривеносеменица карактерише смена генерација.

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Цвет

Анимација нам приказује структуру типичног цвета.

Пролећне луковичасте биљке

Упознаћемо лалу, нарциса, висибабу и њихову анатомију.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе скривеносеменица.

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Кукуруз

Један од најважнијих монокотиледоних биљака, која се гаји.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Житарице

Житарице су врсте гајених трава чији зрнасти плодови служе за исхрану.

Упоређивање правих и лажних плодова

Омотач плода настаје из оплодних листића, а зид лажног плода од неког другог дела цвета.

Added to your cart.