Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Угљеник тетрахлорид (CCl₄)

Безбојна, отровна текућина слаткастог мириса. Добро раствара масти и уља.

Хемија

Ознаке

угљен тетрахлорид, алкил-халогенид, органско једињење који садржи халоген, замена, неполарни, растварач, Органска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Анимација

Повезани додаци

Хлорирање метана субституцијом

Током субституције се водоници метана замене атомима хлора. Као нуспродукт се појављује ХЦл.

Дихлорометан (CH₂Cl₂)

Употребљава се као растварач за боје, производи се хлорификацијом метана у...

Хлороформ (CHCl₃)

Трихлорметан, разређивач у лабораторијама, пре се употребљавао као средство за анестезију.

Метан (CH₄)

Први у хомолошком низу нормалних алкана.

Хлор (Cl₂)

Један од представника халогена, жутозелен гас непријатног, загушљивог мириса, веома отрован.

Винил-хлорид (C₂H₃Cl)

Мономер поливинил-хлорида.

Берилијум дихлорид (BeCl₂)

Употребљава се у производњи берилија и као катализатор.

Added to your cart.