Учење мађарске абецеде корз игру

Учење мађарске абецеде корз игру

Вежбајте абецеду формирајући речи!

Нижи разреди - матерњи језик

Ознаке

абецеда, слово, Писмо слагалица, потрага за словама, АБЦ, писање, читање, енглески, немачки, руски, мађарски, слова, игра, Речи, уче да читају, учење писања, задатак, решавање задатака, слагалица

Повезани додаци

Игра са словима енглеске абецеде

Вежбјте абецеду формирајући речи!

Игра са словима немачке абецеде

Вежбјте абецеду формирајући речи!

Игра са словима руске абецеде

Вежбјте абецеду формирајући речи!

Коцка од коцки

Задатком састављања хексаедра од подударних коцака помаже у продубљивању стеченог знања.

Административна карта Мађарске

Анимација нам приказује најважније регије, жупаније и градове Мађарске.

Слагање геометријских форми (разнобојних)

Од разнобојних коцки треба да се сложи одговарајућа просторна форма (тело).

Национални паркови Мађарске

У Мађарској има десет националних паркова.

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Игра сенки 3Д

Занимљива и шарена игра развија осећај за простор. Своја решења можемо контролисати...

The first days in school

Learn the concept of colours, numbers, letters and shapes while playing

Added to your cart.