Топљење и смрзавање

Топљење и смрзавање

Током смрзавања се између водених молекула стварају водоничне везе и тако настаје кристална структура леда.

Хемија

Ознаке

топљење, смрзавање, фаза транзиције, лед, вода, tačka topljenja, тачка мржњења, стање материје, солидан, течни, течност, prenos toplote, одузимање топлоте, температура, Температура промена, егзотермичан, ендотерман, физичка особина, кристализације, физика, хемија

Повезани додаци

Сцене

У зависности од температуре и притиска, смрзнута вода може имати различите кристалне структуре. При утицају стандардног атмосферског притиска лед има хексагоналну крисалну структуру. То је једина кристална структура леда са којојм се сусрећемо у свакодневном животу.

Молекули воде су међусобно повезани водоничним везама. Ове везе се формирају између атома водоника једног молекула и једног слободног пара електрона атома кисеоника другог молекула. Водонична веза је најјача врста секундарних веза, може се јавити између молекула воде који се налазе на релативно великом растојању један од другог. У кристалима леда настају велики празни простори између молекула воде, стога је густина леда релативно ниска, лед има мању густину од воде.

Ледени кристал

  • молекул воде
  • водонична веза

Топљење и смрзавање

  • лед
  • вода
  • лед/вода
  • пренос топлоте
  • одузимање топлоте
  • топљење
  • смрзавање

На утицај одузимања топлоте температура воде се смањује све до тачке смрзавања, која је на атмосферском притиску 0 °C. Након даљег одузимања топлоте почиње формирање ледених кристала. Температура се неће даље смањити, без обзира на одузимање топлоте, све док се смрзавање не заврши.

На утицај преноса топлоте температура воденог леда расте до тачке топљења на атмосферском притиску и на температури до 0 °C. Tопљење почиње када се преношена топлота потроши на распад ледених кристала. Стога, температура се неће даље повећати, без обзира на пренос топлоте, све док се топљење не заврши.

Повезани додаци

Промене агрегатног стања

Промене агрегатних стања се називају фазни прелази, а сама стања су: чврсто, течно и...

Ледени брег

Ледени брег је комад слатководног леда који плута у мору.

Термометри

Постоје разне врсте инструмената за мерење температуре.

Испаравање и кључање

Шта се догађа у течности приликом кључања и испаравања? Од чега зависи тачка кључања...

Метанов кватрат

Метанов кватрат је крут материјал, настаје на ниским температурама у дубини мора, под...

Вода (H₂O)

Вода је стабилно једињење водоника и кисеоника, неопходно за живот. У природи се...

пВТ-дијаграм за идеалне гасове

Однос између притиска, запремине и температуре идеалних гасова одређује једначина стања...

Како ради фрижидер?

Анимација нам приказује конструкцију и рад фрижидера.

Глацијација

Последња ледена доба се завршила пре 13 хиљада година.

Како ради фен за сушење косе?

Анимација нам приказује физичко објашњење конструкције и рада фена за косу.

Added to your cart.