Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Географија

Ознаке

Типови земљишта, Мађарска, земља, шумска црница, кисело смеђе шумско земљиште, песковито земљиште, ритско земљиште, ливадско земљиште, алувијално земљиште, слатинско земљиште, црвеница, Карта, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Национални паркови Мађарске

У Мађарској има десет националних паркова.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Административна карта Мађарске

Анимација нам приказује најважније регије, жупаније и градове Мађарске.

Added to your cart.