Типови земљишта (профили)

Типови земљишта (профили)

Анимација приказује различите типове земљишта.

Географија

Ознаке

Типови земљишта, секција земљишта, земља, Каменита земљишта, Хигроскопска земљишта, зонална земљишта, ливадско земљиште, ритско земљиште, слатинско земљиште, песковито земљиште, скелетно земљиште, алувијално земљиште, шумско земљиште, црвеница, кисело тло, рендзина, плодност, земљишта честица, хумус, формирање земљишта, камен, педосфера, Земљина кора, хранљива материја, земљиште стан, фрагментација, вегетација, распад, екосистем, Свет око нас, географија

Повезани додаци

Питања

 • Које су хемијске особине земљишта?
 • Које се материје акумулирају у дубинском слоју?
 • Како се назива мешавина дробљеног камена, минералних материја, органских материја, воде и ваздуха?
 • Који је слој земљишта тамне боје због садржаја хумуса?
 • Који од наведених израза описује структуру земљишта?
 • Која је материја у тлу органска?
 • Да ли је тачно да квалитетно земљиште има чврсту структуру?
 • Да ли је тачно да квалитетно земљиште садржи креч?
 • Да ли је тачно да је земљиште горњи слој Земљиног покривача?
 • Шта НИЈЕ саставни део земљишта?
 • Које слово НИЈЕ ознака за земљишни слој?
 • Који од наведених елемената НЕ учествује у формирању хумуса?
 • Који од наведених елемената НЕ утиче на формирање земљишта?

Сцене

Профил земљишта (хоризонти)

 • 10 cm
 • O – Слој органских материја - Слој акумулираних органских материја.
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • R – Чврста матична стена - Тврде консолидоване стене.

Земљиште је горњи, растресити, плодни слој Земљине коре. Складишти воду и биљкама обезбеђује неопходне хранљиве материје. Значајну улогу у формирању земљишта има материјал стена, климатски услови, рељeф и живи свет. Земљиште се формира само у областима где је чврста Земљина кора у непосредном контакту са ваздушним слојем и водом. Заједно са живим организмима, Земљина кора, ваздух и вода утичу на формирање тла.

Земљиште се састоји од честица земље и воде и ваздуха који се налазе у шупљинама (порама) између њих. Физичка својства земљишта укључују структуру и порозност тла, садржај влаге, температуру и текстуру, односно отпорност на обраду.

Хемијска својства тла се односе на киселост. На основу pH вредности разликујемо кисело, неутрално или алкално земљиште. Квалитетно земљиште је растресито са одговарајућим садржајем креча, богато је хумусом, има добре карактеристике у погледу преноса топлоте и воде и пружа довољно ваздуха подземним организмима.

За испитивање карактеристика тла користе се профили земљишта. Профил тла је вертикални пресек земљишта посматран у датој тачки, који садржи све слојеве од матичне стене до површинског слоја. Хоризонти су хоризонтални слојеви земљишта између површине и матичне стене који су настали као резултат различитих процеса формирања тла.

Дефиниције:

Матични слој: Најнижи консолидовани слој стена од којег се различитим хемијским и физичким утицајима формира земљиште.

Хумус: Мешавина органских једињења тамне боје коју чине молекуле великих димензија. Има веома важну улогу у исхрани биљака. Формира се од мртвих организама, разграђених дејством бактерија и биљака. Након разградње, одређеним хемијским процесима настаје хумус, односно, мешавина органских материја прилагођена биљкама. Хумус обезбеђује значајну количину натријума и фосфора, неопходну за развој биљака. Земљишта богата хумусом су тамне боје.

Испирање земљишта: Спуштање релативно лако растворљивог земљишта у дубље слојеве. Овај процес има значајну улогу у формирању земљишта у подручјима где је количина годишњих падавина већа од количине испаравања. (Хумус се састоји од једињења која су слабо растворљива у води и стога се задржава на површини.)

Акумулација: Акумулација растворених материја у било којем слоју земљишта.

Групе земљишта

 • 10 cm
 • O – Слој органских материја - Слој акумулираних органских материја.
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • R – Чврста матична стена - Тврде консолидоване стене.
 • Слој акумулираних органских материја
 • Земљишта хладног и умерено хладног појаса
 • Земљишта умерено хладног појаса
 • Земљишта топлог и умерено топлог подручја
 • Земљишта под утицајем подземне воде
 • Криозол
 • Подзол
 • Чернозем
 • Фајозем
 • Каштаноземn
 • Камбисол
 • Лувисол
 • Албелувисол
 • Акрисол
 • Алисол
 • Ликсисол
 • Фералисол
 • Калцисол
 • Хистосол
 • Глејсол
 • Вертисол
 • Солончак
 • Солонец

Организација за храну и пољопривреду (ФАО) је припремила систем класификације и одговарајућу мапу земљишта за пружање информација о земљиштима која покривају површину Земље.

Циљ овог система за класификацију тла је глобално мапирање земљишта на основу особина и фактора формирања тла. Тренутно важећи систем класификације земљишта ФАО обухвата 28 главних група тла.

Земљишта у хладним и умерено хладним климатским зонама

 • 10 cm
 • O – Слој органских материја - Слој акумулираних органских материја.
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • R – Чврста матична стена - Тврде консолидоване стене.
 • Криозол
 • Подзол

Земљишта умерених климатских зона

 • 10 cm
 • O – Слој органских материја - Слој акумулираних органских материја.
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • R – Чврста матична стена - Тврде консолидоване стене.
 • Чернозем
 • Фајозем
 • Каштаноземn
 • Камбисол
 • Лувисол
 • Албелувисол

Земљишта у умерено топлим и тропским зонама

 • 10 cm
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • R – Чврста матична стена - Тврде консолидоване стене.
 • Акрисол
 • Алисол
 • Ликсисол
 • Фералисол
 • Калцисол

Земљишта под утицајем подземне воде

 • 10 cm
 • A – Површински слој - Слој са највећим садржајем хумуса који се меша са минералним материјама. Из овог слоја, падавине транспортују лако растворљиве минералне материје у дубље слојеве, што значи да испира тло, а тиме његова плодност опада.
 • B – Дубински слој - На овом слоју садржај хумуса постепено опада. Овде се врши акумулација материја доспелих са горњих слојева (органске материје, глина, алиуминијум) у подручјима са много падавина.
 • C – Слој матичне стене - Неконсолидоване стене, матичног стеновитог материјала.
 • Слој акумулираних органских материја
 • Хистосол
 • Глејсол
 • Вертисол
 • Солончак
 • Солонец

Класификација земљишта

Повезани додаци

Типови земљишта у Мађарској (географска карта)

Анимација приказује локацију различитих типова земљишта у Мађарској.

Загађење земљишта

Анимација нам приказује главне изворе загађења тла.

Структура Земље (средњи степен)

Унутрашњост Земље се састоји од више сферичних слојева.

Загађење

Загађење је негативни ефекат људског деловања на природну околину.

Scots pine

One of the most common tree of the pine family, native to Eurasia.

Нивои шума

Нивои разних типова шума могу бити различити.

Како ради комбајн?

Комбајни су пољопривредне машине којима се жању житарице.

Крчење шума

Крчење шума негативно утиче на природну средину.

Кружење азота

Азот у атмосфери везују бактерије, па га касније жива бића употребљавају у разним...

Дивљи кестен

Анимација нам приказује промене дивљег кестена током годишњих доба.

Пољопривредне технике

Пољопривредне технике су се развијале паралелно са људском цивилизацијом у средњем и...

Рељефна географска карта Мађарске

Анимација нам приказује географске и хидрографске регије Мађарске и Панонске низије.

Added to your cart.