Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Структура прокариотских и еукариотских ћелија

Постоје две основне врсте ћелија: прокариотске и еукариотске ћелије.

Биологија

Ознаке

mobilni, нуклеус, бактерија, бич, трепља, Ćelijski zid, плазмид, нуклеарна мембрана, цитоскелет, ендоплазматични ретикулум, полисахарид, пептид, ДНК, хромозом

Повезани додаци

Сцене

Величине

Сваки живи организам на земљи сачињен је од једне или више ћелија. На основу структуре њихових ћелија, организми могу да се поделе на прокариоте, једноћелијске, и еукариоте, вишећелијске.

Прокариоте су једноћелијски организми који немају ћелијско једро, док еукариоте имају једро окружено мембраном.

Прокариотске и еукариотске ћелије се разликују. Прокариотске ћелије су око десет пута мање и много једноставније од еукариотских.

Прокариотска ћелија

Генетски материјал прокариотских ћелија састоји се од једног кружног хромозома који није одвојен од остатка ћелије мембраном.

Ове једноставне ћелије немају органеле са мембранама или цитоскелет. Цитоплазма је окружена ћелијском мембраном, која је пак прекривена полисахаридном и пептидним ћелијским зидом који пружа спољашњу заштиту ћелијама. Прокариотске ћелије могу да имају једну или више додатака који се протежу са њихове површине. То могу да будуе трепље, бичеви и пиле.

Бактерије и археје су две главне групе прокариота.

Еукариотска ћелија

Еукариотске ћелије имају права једра, то јест, генетски материјал који је заштићен мембраном. Једро садржи неколико линеарних хромозома.

Ове ћелије, осим једра, садрже и органеле са мембранама. Најважније су митохондрије и хлоропласти који се налазе само у ћелијама биљака.

Ендоплазматични ретикулум, повезан са једром, служи за стварање протеина.

Цитоплазма свих еукариотских ћелија окружена је ћелијском мембраном, али само ћелије биљака и гљива имају зидове.

Еукариоте се деле на четири групе: једноћелијске еукариоте (протозое), гљиве, биљке и животиње.

Повезани додаци

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Бактерије (коке, бацили, спиралне)

Бактерије можемо распоредити и на основу облика.

Амеба

Слатководни, хетеротрофни једноћелијски организам, чији се облик непрестано мења.

Папучица (парамецијум)

Папучица или парамецијум је врста трепљава, еукариота.

ДНК

Носилац генетичких информација у ћелији.

Црна смрт (Европа, 1347–1353)

Бактеријска инфекција, позната као куга је једна од најсмртоноснијих заразних болести у...

Зелена еуглена (Euglena viridis)

Једноћелијски, слатководни организам, који је способан да се храни на аутотрофан и...

Added to your cart.