Стамбена зграда у античком Риму

Стамбена зграда у античком Риму

Стамбене зграде богатијих грађана Старог Рима су биле простране грађевине, са разноврсним основама и много просторија.

Историја

Ознаке

место становања, кућа, животни стил, зграда, грађевина, архитектура, Рим, Помпеја, Херкуланеум, антика, вила, атријум, кухиња, намештај, mozaik, продавница, улица, историја, декорација

Повезани додаци

Питања

 • Колико су обично спратова имале куће богатих грађана Старог Рима?
 • Како се називала стамбена зграда сеоског имања у Старом Риму?
 • Од чега је био израђен највећи део намештаја у Древном Риму?
 • Како су биле распоређене собе за дневни боравак стамбене зграде у Старом Риму?
 • Који израз НИЈЕ ТАЧАН за стамбене зграде богатијих Римљана?
 • Да ли је тачно да Стари Рмљани нису застакљивали прозоре?
 • Која се биљка НИЈЕ могла складиштити у остави Старих Римљана?
 • Где су Стари Римљани углавном одлагали своју одећу?
 • Која је просторија у римским кућама била место важних дискусија, осим пријемне сале?
 • Који се израз односи на споредне просторије у кућама Старог Рима?
 • Која је просторија имала латински назив кулина?
 • Колико су обично дневних оброка имали Стари Римљани?
 • Који је оброк Старим Римљанима био најобимнији?
 • У којем су положају Стари Римњани углавном јели своје оброке?
 • Шта је главна разлика између спаваћих соба Античких Грка и Старих Римљана?
 • Како се назива слика или детаљ, израђен од ситних делова шљунка или камена?
 • Где је одвођена кишница која се у отворени простор атријума сливала са косина кровова суседних просторија?
 • У којој су просторији углавном чувани породична архива и портрети предака?
 • Помоћу чега су грејани подови и зидови кућа у Старом Риму?
 • Како је изгледао простор испод пода просторија грејаних подним грејањем?
 • Која се биљка НИЈЕ могла складиштити у остави Старих Римљана?
 • Шта Стари Римљани НИСУ могли чувати у глиненим посудама?
 • Како се назива глинена посуда из античког доба, у облику вазе, намењена чувању намирница?
 • Који намештај НИЈЕ био карактеристичан за куће у Старом Риму?
 • Који се израз НЕ ОДНОСИ на хортус?
 • Да ли је тачно да су стамбени објекти Старог Рима имали више улаза (са различитим наменама)?
 • Која просторија НИЈЕ била део "главне осе" куће у Старом Риму?
 • Да ли је тачно да су основе древних римских кућа биле разноврсније од основа кућа у Старој Грчкој?
 • Чиме су биле покривене стамбене зграде у Старом Риму?
 • Које се место у кући звало "атријум?

Сцене

Римска стамбена зграда (домус)

Римске стамбене зграде

Важан сегмент древне римске архитектуре била је изградња домова и вила. Куће богатих грађана Старог Рима су, како по разноврсној основи, тако и по удобности, биле боље од сличних објеката грчке архитектуре. Велики део информација о римским кућама за становање доступан је тек од открића Помпеје и Херкуланеума.

Куће богатијих становника градова (и аристократске виле на сеоским имањима) биле су пространи објекти са много просторија распоређених на једном или две нивоа.

Биле су грађене од опеке са измалтерисаним зидовима. Имале су неколико нивоа, кровове покривене црепом и два откривена дворишта. У куће се улазило кроз неколико улаза, са различитим наменама. На зидовима је било много прозора, затворених стакленим плочама.

Насупрот старогрчким стамбеним објектима, важније просторије у римским кућама су биле симетричног распореда. Главну осу објекта чинили су улазна капија (остиум), предње двориште (атријум) и башта задњег дворишта (хортус). Спаваће собе биле су распоређене око два дворишта.

Пресек

 • први спрат
 • улаз (остиум)
 • продавница (таберна)
 • предње двориште (атријум)
 • базен за кишницу (имплувијум)
 • спаваћа соба (цубицулум)
 • салон (таблинум)
 • тоалет (латрина)
 • унутрашње двориште, врт (хортус)
 • кухиња (цулина)
 • трпезарија (триклинијум)
 • радна соба (таблинум)

Структура древних римских кућа

Кухиња, трпезарија, банкети

Као и у Старој Грчкој, и у Риму су кухиње и трпезарије биле веома важне просторије. Кухиње су, углавном, имале улаз директно са улице. Биле су опремљене пећницама и огњиштима за кување, као и амфорама и глиненим посудама за складиштење намирница. Остали прибор је био одлаган на полице или окачен на зидне летве.

Трпезарија (триклинијум) није била искључиво место за гастрономска задовољства. Господар куће је у њој примао своје госте, а врло често су се овде водиле и озбиљне дискусије.

Стари Римљани су обично јели три пута дневно. Вечера је у њиховој исхрани била најобимнији оброк. Богатији грађани су за припрему хране имали роба кувара. Посебну пажњу су посвећивали послужењу и декорацији хране на гозбама. Оброке су конзумирали у полулежећем положају, удобно ослоњени на лактове.

Дневне собе и унутрашње двориште (башта)

Дневне собе су, најчешће, биле распоређене око предњег и задњег дворишта. Уколико су куће имале два спрата, на спрату су се налазиле собе за робове.

Веома важни аспекти који су утицали на распоред дневних соба била је њихова намена: собе су биле предвиђене за дан или за ноћ, и за летњи или зимски период. За разлику од Грка, Стари Римљани нису одвајали просторије на мушке и женске. Уређење соба за дневни боравак је било једноставно, а само су богатије породице украшавале собе скулптурама и сликама. Ни мозаик на поду није био реткост. Појавило се и подно грејање (хипокауст). Собе су обасјаване дневним светлом које је допирало кроз прозоре на дворишној и на уличној страни. У другом дворишту је најчешће био уређен врт (хортус) са фонтаном, вештачким језером и густим, зимзеленим растињем. Двориште је било окружено раскошно украшеном колонадом. Вртови су били омиљено место за одмор римских грађана, уморних од жамора друштвеног и политичког живота.

Атријум и таблинум

Атријум је било централно двориште, правоугаоне основе. Није имало кровни покривач, нити украсне стубове. Од улазне капије до атријума водио је узан и прилично дугачак пасаж (протирон). Био је окружен косинама крова суседних просторија, а кишница са тих кровова скупљана је у посебан базен (имплувијум). Око атријума су биле изграђене гостинске собе, собе за робове, као и оставе. Ту су често примани и гости, те је у тим приликама постајао место важних дискусија и одлука.

Једним крајем је атријум био повезан са другим двориштем, преко таблинума. Таблинум је био једна од најважнијих просторија куће, која је служила као сала за пријем. Била је то велика, отворена просторија са много стубова, у којој су чувани породична архива и портрети предака. Са две стране, таблинум је био спојен са другим пријемним собама и галеријама.

Шетња

 • спрат
 • улаз (остиум)
 • продавница (таберна)
 • базен за кишницу (имплувијум)
 • спаваћа соба (цубицулум)
 • салон (таблинум)
 • тоалет (латрина)
 • кухиња (цулина)
 • трпезарија (триклинијум)
 • радна соба (таблинум)
 • мозаик
 • фреска
 • шпорет

Анимација

 • први спрат
 • улаз (остиум)
 • продавница (таберна)
 • предње двориште (атријум)
 • базен за кишницу (имплувијум)
 • спаваћа соба (цубицулум)
 • салон (таблинум)
 • тоалет (латрина)
 • унутрашње двориште, врт (хортус)
 • кухиња (цулина)
 • трпезарија (триклинијум)
 • радна соба (таблинум)

Нарација

Стамбени објекти богатих грађана древног Рима су својим разноликим основама и удобношћу надмашили сличне грађевине старогрчке архитектуре. Куће становника градова, као и аристократске виле на сеоским имањима, биле су пространи објекти са много просторија распоређених на једном или два спрата. Биле су грађене од опеке са измалтерисаним зидовима. Имале су два откривена дворишта и кровове покривене црепом. На зидовима је било много прозора, затворених стакленим плочама.

У куће се улазило кроз неколико улаза са различитим наменама. Главну осу објекта чинили су улазна капија (остиум), предње двориште (атријум) и врт у задњем дворишту (хортус). Насупрот старогрчким стамбеним објектима, најважније просторије у римским кућама биле су симетричног распореда. Међу њима су биле и кухиња и трпезарија, приземне просторије које су имале улаз директно са улице. Трпезарија није била искључиво место за гастрономска задовољства, често су се у њој примали гости. Дневне собе су углавном биле распоређене око предњег и задњег дворишта. (Уколико су куће имале два спрата, на спрату су се налазиле собе за робове.) За разлику од Грка, Стари Римљани нису одвајали просторије на мушке и женске. Узан и прилично дугачак пасаж је водио од улазне капије до централног, непокривеног дворишта правоугаоне основе, такозваног атријума. Био је окружен косинама кровова суседних просторија, а кишница са тих кровова, скупљана је у посебан базен (имплувијум). На једном крају атријума се налазила пријемна сала, таблинум који је повезивао атријум са другим двориштем. Мали врт, хортус, окружен раскошно украшеном колонадом и врло често опремљен вештачким језером и зимзеленим растињем, представљао је омиљено место за одмор породице. Древне римске куће су биле савршено пројектовани породични домови, а својом удобношћу су оствариле значајан утицај на архитектуру каснијих периода.

Повезани додаци

Провинције и градови Римског царства

Ова анимација нам приказује вишевековну историју Римског царства.

Водовод и пут у Античком Риму

Мерило развијености римске цивилизације је одличан систем путева и водовода у целој империји.

Диоклецијанова палата (Сплит, Хрватска)

Палату налик на одбрамбено утврђење је изградио римски цар Диоклецијан, на обали мора, у...

Римски сенатор са супругом

Сенатори, као припадници највише друштвене класе Старог Рима, носили су тоге пурпурних ивица.

Кинеска кућа

Традиционални кинески сихејуан је комплекс грађевина изграђених око дворишта правоугаоне...

Стамбена зграда у древном Египту

Просечна стамбена зграда у древном Египту се састојала од више правилно распоређених...

Војнички логор у античком Риму

Током свог ширења, Римска империја је оснивала војна утврђења на освојеним територијама.

Опсадне справе у античком Риму

Освајачка римска армија је ефикасно употребљавала техничка средства развијена за опсаду...

Стамбена зграда у античкој Грчкој

Просечна стамбена зграда у античкој Грчкој је имала правоугаону основу и грађена је на...

Војник Константина Великог (4. век)

За време Константина Великог је почео развој источног дела Римске Империје.

Помпејево позориште (Рим, 1. век пре нове ере)

Камена грађевина изграђена по наруџби римског државника Помпеја била је прво стално...

Каракалине терме (Рим, 3. век)

Предиван комплекс јавних купалишта у Риму, изграђен у 3. веку, за време владавине цара...

Циркус Максимус (Рим, 1. век)

Огромна арена античког Рима је постала позната због трке двоколица и гладијаторских борби.

Титов славолук (Рим, 1. век)

Титов славолук саграђен је на улазу у Форум, како би се обележила победа цара Тита у...

Пулска Арена (Пула, 1. век)

Јединствена конструкција пулске Арене се налази на територији данашње Хрватске. Била је...

Колосеум (Рим, 1. век)

Најпознатија зграда античког Рима је и у рушевинама величанствена.

Пантеон (Рим, 2 век)

Пантеон или Храм свих богова је саграђен током владавине цара Хадријана.

Типичне стамбене зграде

Свака ера и свака култура има своје типичне стамбене зграде.

Традицонална јапанска кућа

Анимација нам приказује традиционалну јапанску градску дрвену кућу, маћију.

Турско купатило (16. век)

Једна од позитивних последица турске окупације је била изградња купатила.

Added to your cart.