Сребро нитрат (AgNO₃)

Сребро нитрат (AgNO₃)

Један од основних сировина класичне израде фотографија.

Хемија

Ознаке

сребро нитрат, lazulit, хелл камење, јонска решетке, јонско једињење, ањонско, катјон, fényképészet, тест сребрног огледала, дезинфекција, неорганска хемија, хемија

Повезани додаци

Сцене

Лопте и штапићи

Попуњавање простора

Нарација

Повезани додаци

Први фотоапарати (дагеротипија)

Једну од првих врста слика у историји фотографије је развио Француз Луј Дагер.

Азотна киселина (HNO₃)

Оксокиселина азота. Безбојна киселина оштрог мириса, jaк оксиданс.

Сребро бромид (AgBr)

Светложута кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро хлорид (AgCl)

Бела кристална материја, раствара се на светлу.

Сребро јодид (AgI)

Светложуто једињење које настаје у реакцији сребро нитрата и калијум-јодида.

Нитрат јон (NO₃⁻)

Најважнији извор азота за биљке.

Метали

Атоми метала формирају правилну решеткасту структуру.

Added to your cart.