Систем електричне мреже

Систем електричне мреже

Обезбеђује доспевање електричне енергије од електрана до потрошача.

Географија

Ознаке

електрични, електрична мрежа, електрична струја, дистрибутивна мрежа, потрошачи, трансформатор, жица, велики напон, Пренос линија, Енергија, elektrana, Производња енергије, географија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Електрични површински јавни саобраћај

Тролејбуси и трамваји су све популарнији у великим градовима због еколошког погона.

Комуналне службе

Систем телекомункацијских и електричних водова, гасовода, водовода, грејања, канализације.

Карактеристични извори светлости у домаћинству

Анимација нам приказује изворе светлости које употребљавамо у домаћинствима, њихов рад и...

Морска експлоатација земног гаса (Норвешка)

Платформа за експлоатацију гаса Трол А је највећа морска платформа на свету. Њена маса је...

Метро

Метро је врста масовног јавног железничког транспорта, који се углавном одвија под земљом...

Како ради рачунарска мрежа?

Уз помоћ интернета можемо веома брзо пренети податке на велике раздаљине.

Трансформатор

Транформатор је апарат који служи за промену електричног напона.

Лабораторија Николе Тесле (Шорхам, САД)

Овај физичар-проналазач и инжењер који се углавном бавио електротехником био је један од...

Саобраћајне мреже

Анимација нам приказује главне саобраћајне – ваздушне, водене и копнене – путеве и чворове.

Генератор и електромотор

Генератор претвара механичку енергију у електричну енергију, док електромотор електричну...

Електрични аутомобил

Тесла Модел С је један од првих комерцијално доступних електричних аутомобила.

Подземни рудник угља

За разлику од површинских ископа, у подземном руднику се не одстрањује јаловиште, него се...

Како делују соларна ћелија и соларни колектор?

Сунчану енергију можемо користити уз помоћ соларних ћелија и колектора.

Термоелектрана (на бази угљоводоника)

Термоелектране претварају енергију која се отпушта током сагоревања фосилних горива, или...

Хидроелектрана (Хуверова брана, САД)

Огромна брана на америчкој реци Колорадо, која је име добила по једном од америчких...

Геотермална електрана

Геотермалне електране претварају енергију вреле воде, која је под великим притиском у...

Алкалне батерије

Ускладиштена хемијска енергија у алкалној батерији се претвара у електричну енергију.

Рад нафтне бушотине

Машина која испумпава сирову нафту на површину

Сунчане електране

Сунчане електране енергију сунчевих зрака претварају у електричну енергију.

Ветроелектрана

Ветроелектране претварају кинетичку енергију ветра у електричну струју.

Нуклеарна електрана

Нуклеарна електрана у градићу Пакш производи 40% од укупно произведене елекричне енергије...

Енергија валова

Енергија валова представља средство за производњу електрицитета кориштењем енергије...

Површински коп

За разлику од подземних рудника, на површинским се одстрањује јаловина која прекрива...

Фузиони реактор

Фузија атомског језгра ће постати еколошки прихватљив и практично неограничен извор енергије.

Added to your cart.