Семе и клијање

Семе и клијање

Дикотиледоне биљке клију са два котиледона, монокотиледоне са једним котиледоном.

Биологија

Ознаке

клијање, пасуљ, биљка кукуруза, монокотиледона, дикотиледона биљка, клицини листић, језгро, перикарп, клица, коренак, ембрион, ендосперма, лист, Клип, биљка, Ангиосперм, биологија

Повезани додаци

Сцене

Повезани додаци

Фотосинтеза

Биљке могу од неорганских материја (угљен-диоксида и воде) направити органски шећер.

Кукуруз

Један од најважнијих монокотиледоних биљака, која се гаји.

Џиновска секвоја

Највећа жива бића на Земљи.

Структура листа

Анимација приказује главне типове лишћа и разлику између листова биљака са једним...

Цветови скривеносеменица

Анимација нам приказује различитe врстe цветова скривеносеменица.

Јестиве биљке из породице помоћница

Међу важне јестиве усеве спадају и многе биљке из породице помоћница.

Вегетативни биљни органи

Органи од виталног значаја за опстанак и развој биљака.

Храст

На примеру храста можемо видети промену дрвећа по годишњим добима.

Пролећне луковичасте биљке

Упознаћемо лалу, нарциса, висибабу и њихову анатомију.

Полен

Полен служи за оплођење женског полног органа. Облик му је разноврстан, увек...

Цвет

Анимација нам приказује структуру типичног цвета.

Дивљи кестен

Анимација нам приказује промене дивљег кестена током годишњих доба.

Упоређивање правих и лажних плодова

Омотач плода настаје из оплодних листића, а зид лажног плода од неког другог дела цвета.

Животињска и биљна ћелија, органеле

У еукариотским ћелијама се налазе бројне органеле.

Поређење монокотиледоних и дикотиледоних биљака

Монокотиледоне и дикотиледоне биљке представљају две велике групе скривеносеменица.

Животни циклус маховина и папрати

Анимација нам упоређује животни циклус маховина и папрати, и помаже у разумевању општег...

Added to your cart.