Секундарна структура протеина

Полипептидни ланци настају од аминокиселина и имају облик опруге или наборане равни.

Повезани додаци

1-Пентен (C₅H₁₀)

Текућина ниске температуре сагоревања, непријатног мириса.

1,1,2,2-тетрафлуоретен (C2F4)

Безбојни гас без мириса, мономер тефлона.

Формамид (метанамид) (HCONH₂)

Безбојна, помало вискозна, хигроскопна течност, која се...

Олеинска киселина (C₁₇H₃₃COOH)

Један од представника мононезасићених масних киселина. У молекулу...

Серин

Један од двадесет аминокиселина које творе протеине.

Циклопентан (C₅H₁₀)

Представник хомолошког низа циклоалкана.

Chemists in the Arctic

We are in the northern reaches of Norway. This place will be home...

Метил формат (C₂H₄O₂)

Естар мравље киселине и метил алкохола, мирисна супстанца неких воћа.

Added to your cart.